RSI klachten is heel makelijk met chiropractie te verhelpen.

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor klachten die voorkomen in:

Door overbelasting van bepaalde spiergroepen in de nek, schouders en armen als gevolg van teveel eenzijdige handelingen, bv. kassa- of computerwerk, kunnen zich ernstige pijnklachten en functiebeperkingen ontwikkelen.

RSI wordt veroorzaakt door het steeds weer herhalen van dezelfde bewegingen en het te lang zitten of staan in een bepaalde houding. Door de constante trekking aan de spieraanhechtingen raken deze geïrriteerd en kan er een ontsteking ontstaan. De spieren, zenuwen en bloedvaten worden hierdoor onder druk gezet.

De klachten kunnen uiteenlopen van vermoeidheid in armen en nek tot hevige chronische pijnen, die het dagelijks functioneren moeilijk en soms bijna onmogelijk maken.

Repetitive Strain Injury

Een goed voorbeeld van de tegenwoordige R.S.I. klachten is bijvoorbeeld de “muisarm”. Mensen die, beroepsmatig of in hun vrije tijd, veel met de computer bezig zijn en voortdurend met de muis werken, hebben kans op den duur klachten te krijgen die tot een R.S.I. probleem kunnen leiden.

Een ander voorbeeld is de moderne caissière, die voortdurend de barcodes over het scanplaatje schuift, om de prijzen in te lezen. Andere beroepen, waarbij een muisarm veel voorkomt, zijn bijvoorbeeld stratenmaker en kapper. Ook zijn er al gevallen bekend van kleine kinderen met R.S.I., die met hun joystick computerspelletjes besturen.

Patiënten klagen vaak over tintelingen, spierzwakte en gezwollen gewrichten. Soms komen zelfs versterkte haargroei en zwetende handen voor. Dit soort klachten staan in de neurologie bekend als ‘autonome prikkelingen’.

Chiropractie is een geneeswijze die al meer dan 100 jaar bestaat. De behandeling richt zich op stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat en de relatie met het zenuwstelsel. Een chiropractor controleert de wervelkolom op blokkades. Door een gedegen onderzoek en een gerichte behandeling lokaliseert en corrigeert de chiropractor deze blokkades. Hierdoor wordt de doorstroming van de zenuwen hersteld en kan het lichaam zichzelf weer genezen.

Wij hebben ook een 4 Deel Artikelen geschreven over RSI om meer achtergrond van RSI te lezen en praktische tips!

Deel 1 – Wat is RSI?

Deel 2 – Fabeltjes over RSI

Deel 3 – Prventietips voor RSI

Deel 4 – Behandeling van RSI