Een manier om er achter te komen hoe het lichaam werkt, is door de spieren te bekijken. Door het lichaam de juiste vragen te stellen en te kijken naar de reactie van een spier kunnen we enorm veel leren.

Veel mensen zijn bekend met hun spieren en hebben een aardig idee van wat ze precies doen. Maar ze zorgen er niet alleen voor dat we rechtop kunnen staan, kunnen bewegen en kracht hebben. Spieren spelen ook een belangrijke rol door feedback te geven aan zowel de hersenen als de dokter.

Een belangrijke methode die door kinesiologen wordt gebruikt is standaard spiertesten. Mits goed gebruikt, geeft deze methode de dokter informatie die van pas komt bij het op waarde schatten van de prestaties van het lichaam. Andere methodes die gebruikt worden zijn de bloeddruk tijdens het liggen, zitten en staan, lichaamstemperatuur, de hoeveelheid lucht die in de longen past en tests met bloed en urine. Spiertesten evalueren niet alleen het functioneren van een bepaalde spier maar ook de staat waarin die spier verkeert. Deze staat laat weer zien hoe andere delen van het lichaam functioneren.

Hoe kunnen de spieren in één deel van het lichaam nou informatie geven over andere delen? Door het zenuwstelsel. Spieren, maar ook gewrichten, sturen boodschappen door de zenuwen en hersenen. Op dezelfde manier sturen oren en ogen berichten naar de hersenen die op hun beurt deze informatie interpreteren en een commando geven aan het lichaam over hoe het moet bewegen, staan en functioneren.

De spieren, die vastzitten aan de botten, werken als een soort hendels die de botten en gewrichten in beweging brengen. De gewrichten, de plek waar twee botten bij elkaar komen, werken als scharnieren. Als een gewricht beweegt, zendt het signalen naar de hersenen over de bewegingen die plaatsvinden en de houding van het lichaam. Deze signalen worden zowel bewust als onbewust verzonden.

De onbewuste boodschappen worden naar het deel van de hersenen gestuurd dat het cerebellum (de kleine hersenen) heet. Hier wordt deze informatie samengevoegd met boodschappen die vanuit andere gewrichten komen. Hierdoor kunnen de hersenen lichaamsbeweging coördineren door de spieren.

Onze oren zijn niet alleen goed voor het horen maar vormen ook een belangrijk hulpmiddel voor balans. De boodschappen van de oren gaan ook naar het cerebellum. Als ze goed werken dan zorgen onze spieren er zo voor dat we rechtop blijven staan en goed kunnen bewegen.

Twee andere gebieden die de spieren onbewust bedienen zijn het deel van de oren waarmee we horen en onze ogen. Als bijvoorbeeld iemand naast u komt lopen en tegen u begint te praten, dan draait u zich bij (spieren) en kijkt u (ogen) naar hem of haar. Doordat deze systemen goed samenwerken, maken de spieren de juiste bewegingen.

De bewuste boodschappen van de gewrichten worden naar een deel van de hersenen gestuurd dat de thalamus heet. Dit is een soort centrale waar de bewuste en onbewuste boodschappen bij elkaar komen. De thalamus stuurt deze informatie naar weer een ander deel van de hersenen, namelijk de cortex. Deze stuurt, op basis van alle ontvangen informatie, de spieren aan.

Door naar dit totaalplaatje te kijken, wordt duidelijk dat de gewrichten heel sterk afhankelijk zijn van de spieren. Het hele mechanisme moet in balans zijn. Stel dat ook maar één spier uit balans is, dan kan het zo zijn dat het gewricht de verkeerde onbewuste signalen afgeeft aan het cerebellum en dat de informatie die naar het thalamus wordt gestuurd verkeerd is. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de informatie die bij de cortex terecht komt niet klopt, waardoor de verkeerde boodschap naar de spieren wordt gestuurd. Het resultaat hiervan is een slecht functioneren van het lichaam in de vorm van houding, beweging, coördinatie enzovoort. Dit kan een vicieuze cirkel creëren waarin een ongebalanceerd lichaam verward signalen stuurt aan de hersenen die het hele lichaam verkeerd instrueren.

Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel van ongebalanceerdheid (stress) verbreken? Kinesiologen kunnen spierproblemen corrigeren of balanceren door verschillende therapieën zoals acupressure, manipulatie of reflex stimulatie. Zelf een andere voeding en lichaamsbeweging kunnen hierbij helpen en nodig zijn. Het uitbalanceren van spieren zorgt ervoor dat het mechanisme in het lichaam weer normaal gaat functioneren. Hierdoor krijgt het lichaam weer controle over het hele lichaam.