Gastro Oesofagale Reflux treedt op als maagsappen, die erg zuur zijn, in de slokdarm terecht komen. Veel mensen voelen dit na het eten. Dit komt vaker voor naarmate we ouder worden. Toch komt het ook veel bij kinderen voor.

Wanneer de zuren in de slokdarm komen, veroorzaakt dat een brandend gevoel. Bereikt het zuur vervolgens de mond dan kan dat slecht zijn voor het tandglazuur en tandvlees.

Hoe gebeurt het?

Waar de slokdarm in de maag uitkomt, zorgt een ronde sluitspier (cardia sphincter) ervoor dat er niets vanuit de maag in de slokdarm komt. Ook de spier die uw maag van uw borstkas scheidt, speelt een rol. De slokdarm loopt door deze spier en gaat dan de maag binnen. Is deze spier zwak, dan kan de maag en stukje naar buiten komen uit de spier. Dit heet een middenrifbreuk. Door te hoesten, over te geven of onverwachte bewegingen te maken komt er druk te staan op uw buik. Dit kan zo’n breuk tot gevolg hebben. Ook overgewicht of een zwangerschap kunnen hier aan bijdragen. Veel mensen van boven de vijftig krijgen last van een middenrifbreuk, toch komt het in alle leeftijdsgroepen voor.

Wat veroorzaakt deze aandoening?

Het middenrif is van groot belang bij onder meer de ademhaling. Als u inademt, beweegt het middenrif precies genoeg mee om voldoende lucht binnen te laten. Hoe sterker de spier van het middenrif, hoe beter de sluitspier van uw slokdarm werkt. Hoe goed uw middenrif functioneert is makkelijk te onderzoeken. Als we weten waarom de sluitspier niet goed sluit, kunnen we de spier versterken om oprispingen te voorkomen.

Wat zijn de symptomen?

Brandend maagzuur is de voornaamste klacht bij gastro-oesofagale reflux. Dit voelt als en brandende pijn in uw borst, ter hoogte van het borstbeen. Het straalt uit richting nek en keel. Voor veel mensen voelt brandend maagzuur alsof het eten weer omhoog komt. Soms houdt het branderige gevoel wel twee uur aan. Na het eten is het vaak erger. Sommige mensen krijgen ook last van brandend maagzuur als ze gaan liggen of voorover buigen. Rechtop staan of een Rennie innemen, helpt voor veel mensen.

Wat kan ik verder doen?

 1. Vermijd eten en drinken die de wand van de slokdarm irriteren of druk op de slokdarm zetten zoals:
  1. Gefrituurd, vet eten
  2. Pepermunt
  3. Chocolade
  4. Alcohol
  5. Koffie
  6. Citrusvruchten en sappen
  7. Tomaten
 2. Val af wanneer u te zwaar bent.
 3. Stop met roken
 4. Zorg dat uw hoofd in bed hoger ligt
 5. Laat uw middenrif onderzoeken. Als het zwak is, kan dit behandeld worden
 6. Ga naar de chiropractor. Vaak hebben de bovenste drie nekwervels hier iets mee te maken. Hierdoor kan het zijn dat er niet genoeg hersenprikkels naar uw middenrif en maag worden gezonden.