Een goed artikel over rugpijn en Integrated Zorg. Deze speciale aanpak is zeer effectief bij chronische rugpijn. Een speciaal programma bij langdurig arbeidsongeschikten met chronische rugklachten leidt tot sneller en beter herstel. 

Innovatieve integrated care aanpak bij langdurig arbeidsongeschikten met chronische rugklachten leidt tot duurzaam herstel. Dat concluderen onderzoekers van VU medisch centrum en uit Canada deze week in het gezaghebbend medisch tijdschrift British Medical Journal. Centraal in deze aanpak staat herstel van functioneren in het werk en privé ondanks de rugpijn. Eén jaar na start van de aanpak waren patiënten gemiddeld 4 maanden eerder volledig en duurzaam aan het werk. Ook functioneerden zij thuis beter vergeleken met de groep die het programma niet had gevolgd.

Onderzoekers van EMGO+ van VUmc onderzochten patiënten met chronische rugklachten die na een behandeling of operatie door de medisch specialist niet verder geholpen konden worden. Zij waren bij aanvang van het onderzoek gemiddeld een half jaar arbeidsongeschikt. De innovatieve integrated care aanpak is gericht op zowel de patiënt zelf als diens werk. De behandeling vond plaats in het ziekenhuis, in een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk en op de werkplek. De behandeling werd uitgevoerd door een team bestaande uit een klinisch arbeidsgeneeskundige, medisch specialist, getrainde ergotherapeut en fysiotherapeut.

De klinisch arbeidsgeneeskundige stelde een individueel behandelprogramma op en coördineerde de zorg. Hij informeerde de huisarts, de bedrijfsarts, de werkgever en zorgde dat iedereen bij de behandeling op dezelfde lijn zat. De fysiotherapeut stelde samen met de patiënt een uitgebreid oefenprogramma op, gericht op herstel van functioneren en niet op pijnbestrijding. De ergotherapeut deed een werkplekonderzoek en overlegde met de patiënt en diens leidinggevende om middels een consensusmethode samen tot werkaanpassingen te komen. Het doel van de werkaanpassingen is om belemmeringen voor werkhervatting weg te nemen.

Om dit programma te evalueren zijn134 patiënten met chronische rugpijn die de medisch specialist bezochten in twee groepen verdeeld: één groep die gebruikelijke zorg kreeg, en één groep die de innovatieve integrated care aanpak ontving. De resultaten laten zien dat de innovatieve integrated care aanpak vaker en eerder leidt tot duurzaam herstel van functioneren op het werk en thuis. Na één jaar waren de patiënten uit de innovatieve zorggroep gemiddeld 4 maanden eerder volledig en duurzaam aan het werk. Zij functioneerden thuis ook beter vergeleken met de groep die het programma niet had gevolgd.

De innovatieve integrated care aanpak betekende niet dat patiënten minder of meer pijn hadden. Lage rugklachten kosten de Nederlandse samenleving ca. 4 miljard euro per jaar. Ca. 75% van de kosten komt voor rekening van deze groep patiënten met chronische rugklachten. Als dit innovatieve programma op grote schaal in Nederland wordt ingevoerd dan levert dit zowel de patiënten als de maatschappij groot voordeel op. Daarom wordt op grond van deze resultaten deze innovatieve aanpak aanbevolen bij langdurig arbeidsongeschikte patiënten met chronische rugpijn.

 

Tekst is overgenomen van gezondheidskrant.nl