Opleiding tot Chiropractor

Welke opleiding heeft een chiropractor?

Opleiding tot Chiropractor
Alan Jenks15 July 20100Algemeen

Er zijn in Nederland (nog) geen opleidingen voor chiropractie. Daarom zijn de chiropractoren die in Nederland werkzaam zijn in het buitenland opgeleid, veelal in de Verenigde Staten, waar een groot aantal chiropractische universiteiten (Chiropractic Colleges) bestaan, of in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Australië of Canada. De chiropractoren van Praktijk Chiropractie Westland zijn opgeleid in Portland, Oregon door University of Western States in de afdeling Chiropractie.

Hoe wordt je ‘Doctor of Chiropractic’?

Zoals voor de meeste vervolgopleidingen worden bepaalde eisen gesteld aan de vooropleiding. Eindexamen in de vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde op vwo niveau is vereist. Voor Amerikanen is minstens twee jaar ‘college’ vereist, met biologie, scheikunde en eventuele andere vakken die ook voor studenten die geneeskunde willen gaan studeren, vereist zijn. Een opleiding aan een Chiropractic College duurt gemiddeld 4-5 jaar.

Driekwart van de studenten chiropractie is man, maar het percentage vrouwen is stijgende. Naast theorie omvat de opleiding tot chiropractor ook praktijktraining waarin studenten onder het toeziend oog van hun leraren patienten behandelen. Soms is er ook een externe stageperiode waarin studenten in een chiropractie praktijk kunnen werken. Het grootste deel van de opleiding vindt echter plaats op het instituut zelf. Vergelijk de opleiding chiropractie eens met de studie geneeskunde. Veel mensen vragen zich af hoe de opleiding tot chiropractor zich verhoudt tot de studie geneeskunde.

Aangezien zowel chiropractoren als artsen zich met het menselijk lichaam bezighouden zijn er veel overeenkomsten tussen de studies, maar ook belangrijke verschillen

Opleiding Tot Chiropractor

De studie tot chiropractor leidt op in een medische tak van de wetenschap, die meer dan honderd jaar bestaat. Chiropractie is de laatste decennia uitgegroeid tot een tak van de moderne gezondheidszorg met een vergelijkbare universitaire opleiding, die wij kennen van artsen. Met dit verschil dat zij geen medicijnen voorschrijven en niet opereren.

Chiropractie is mondiaal de 3e grootste groep in de medische zorg. chiropractoren zijn de best opgeleide specialisten op het gebied van manipulaties van gewrichten.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat chiropractie een veilige en efficinte behandelmethode is dat goede resultaten boekt.

Er zijn in de wereld negentigduizend chiropractoren, waarvan ongeveer 370 in Nederland.

Wat is de vooropleiding van Chiropractoren?

Om chiropractie te studeren moet je als vooropleiding het VWO met goed gevolg doorlopen hebben. Dit is i.v.m. de universitaire studie van 4-6 jaar. Daarna nog eens 4 jaar voor een specifieke chiropractie opleiding. De chiropractor krijgt ook een opleiding in het maken van röntgenfoto’s, bloedanalyse en farmacologie (medicijnleer).

Helaas zijn dit in Nederland voorbehouden handelingen voor artsen en mogen chiropractoren geen gebruik maken van deze kennis. Chiropractoren worden ook getraind in het analyseren van röntgenfoto’s, die een belangrijke rol kunnen spelen in het maken van diagnoses. Orthopedie, neurologie, anatomie, fysiologie etc. behoren uiteraard ook tot het chiropractische curriculum.

Doordat er in Nederland geen opleiding chiropractie bestaat, moet er in het buitenland gestudeerd worden. Dat kan in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan. De Engelstalige landen zijn dus toonaan- gevend binnen ons vakgebied. Het voordeel hiervan is, dat je als chiropractor leert om Engelstalige medische teksten te lezen en dat komt zeer goed van pas omdat alle belangrijke medische publicaties in het Engels zijn.

Hierdoor zijn we zeer snel op de hoogte van de laatste nieuwtjes en kunnen we hiervan in de praktijk gebruikmaken.

Bladen die door ons gelezen worden zijn: The British Medical Journal, The New England Journal of Medicine, The Chiropractic Report, Topics in Clinical Chiropractic, The Backletter, Dynamic Chiropractic, Today’s Chiropractic, European Journal of Chiropractic, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.

Door het lezen van deze bladen en de nieuwste boeken op het gebied van met name rug en nekklachten en het bijwonen van cursussen denken wij er alles aan te doen om de best mogelijke zorg op het gebied van klachten aan de wervelkolom te kunnen aanbieden.

Moet u ermee “leren leven”?

Nee, ook voor patiënten waarvan de reguliere gezondheidszorg zegt niets meer te kunnen betekenen, kan Chiropractie wellicht een oplossing bieden.

Nog even wat voordelen op een rijtje:

Een chiropractor heeft dus in het algemeen een hogere opleiding, beschikt over eerdere behandeltechnieken, heeft een betere kennis van röntgenfoto’s, is door de Engelstalige achtergrond sneller op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en werkt onafhankelijk waardoor er een verschil is met andere groepen die binnen de Nederlandse gezondheidszorg actief zijn

Er komt heel wat bij kijken voordat iemand zich chiropractor mag noemen. De opleiding is direct te vergelijken met de opleiding van een traditionele huisarts, met een jarenlange academische studie en talloze contacturen met docenten en patiënten. Een licentie om het vak te mogen uitoefenen wordt alleen verstrekt aan mensen die zowel het theoretische als het praktische deel van de opleiding met succes hebben afgerond.

Europa telt op dit moment vier universitaire opleidingsinstituten met een wereldwijde erkenning. Het oudste is het Engelse Anglo-European College of Chiropractic (AECC) in Bournemouth. De andere Europese opleidingen bevinden zich in Parijs, Odense (Denemarken), Wales, Duitsland en Spanje. Verder zijn er opleidingsinstituten in onder meer de VS, Canada en Australië.

De opleiding duurt vijf jaar, waarvan de eerste twee jaar sterk overeenkomen met de eerste jaren van de opleiding geneeskunde. In de daaropvolgende jaren wordt meer aandacht aan de specifiek chiropractische vakken besteed. Het laatste jaar is een stagejaar. In Nederland hebben chiropractors de titels MSc (Master of Science), BSc (Bachelor of Science) en DC (Doctor of Chiropractic). De verschillen tussen deze onderling vergelijkbare titels hebben te maken met het jaar van afstuderen en de voortdurende wijzigingen op internationaal niveau.

Volgens de Europese richtlijnen moet een chiropractor voordat hij zelfstandig aan het kan gaan opereren eerst nog een jaar bij een ervaren chiropractor werken, en wel in het land waar hij zich wil gaan vestigen. Dit is het zogenaamde Graduate Education Programme (GEP). Vanzelfsprekend is dit jaar vooral belangrijk als iemand in een ander land gaat werken dan waar hij is opgeleid. Het GEP omvat ook korte cursussen over onder meer wet- en regelgeving, presentaties van casussen en introducties van andere professionals in de gezondheidszorg. Het GEP wordt afgerond met een wetenschappelijke casuspresentatie en een praktijkexamen.

Welke opleiding een chiropractor ook volgt, hij moet in in de eerste vier jaar van zijn opleiding elk geval 4.200 contacturen met docenten op z’n naam hebben staan, waarvan niet minder dan 1.000 uur klinische training onder supervisie.

Als andere professionals uit de gezondheidszorg zich als chiropractor willen bekwamen – huisartsen, bijvoorbeeld – dan telt hun opleiding 2.200 contacturen. Vanzelfsprekend dient een afgestudeerd chiropractor altijd te beschikken over een licentie voor de staat of het land waar hij werkt.

De exacte eisen die aan een chiropractor gesteld worden kunnen per land of per staat verschillen, maar elke chiropractor heeft in elk geval een van de hierboven genoemde opleidingen voltooid.