Veel mensen voelen zich maar zelden echt gezond. Dat gezondheid voor ons geen ‘normale’ ervaring is, kan komen doordat we niet goed begrijpen wat gezondheid precies is, en waar het vandaan komt. Veel mensen denken dat ze gezond zijn zolang ze geen symptomen vertonen. Dit is simpelweg niet waar. Neem mensen die een ernstige of zelfs dodelijke hartaanval hebben: veertig procent van hen heeft nooit symptomen gehad!

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de volgende definitie van gezondheid:

‘Een staat van optimaal fysiek, geestelijk en sociaal welzijn, niet alleen het uitblijven van ziekten en kwaaltjes.’

Symptomen zijn eigenlijk het eindresultaat van een lichaam dat niet goed kan functioneren. Op dit moment ligt binnen de samenleving de nadruk op het tegengaan van symptomen in plaats van het ontwikkelen van een omgeving waarin het lichaam zo goed mogelijk kan functioneren. Gezondheid kan bereikt en behouden worden door de nadruk te leggen op het creëren van de juiste omstandigheden voor het lichaam, niet alleen op het weghalen van symptomen.

Het zenuwstelsel heeft controle over al onze organen, onze lichaamsfuncties en ons weefsel. U kunt pas gezond zijn als alle organen goed werken. Een verminderde gezondheid komt vanzelfsprekend dan ook voort uit het slecht werken van één van de organen. Doet de maag het niet goed, dan kan men opgeblazen raken, voedsel slecht verteren, maagzweren krijgen of zelfs kanker. Ligt het probleem bij de darmen dan kunt u verstopt raken, last krijgen van diarree en talloze andere kwaaltjes. Ook een botbreuk betekent dat het bot zijn functie niet goed meer uitvoert.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat gezondheid staat en valt met het goed functioneren van de organen en dat alleen het volledig functioneren van deze organen ervoor kan zorgen dat iemand weer helemaal gezond word. Het is verder belangrijk om het volgende te weten: als een orgaan niet meer 100% functioneert, kan het zijn dat u pas na dagen, weken, maanden of zelfs jaren symptomen krijgt. Werkt het hart nog voor 75% dan kan het wel jaren duren voordat u pijn op de borst of een te hoge bloeddruk krijgt.

Ziekten zijn in te delen in drie categorieën. De eerste: traumatische ziekten. Een trauma kan fysiek en chemisch zijn. Fysiek trauma uit zich in botbreuken, wonden, bloeden en lichaamsuitval. Chemisch trauma is het gevolg van vergiftiging. Mensen die door een trauma ziek raken, eindigen vaak in het ziekenhuis.

De tweede manier waarop ziekten zich ontwikkelen is doordat het lichaam gevoelig is voor infecties. Dit is de meer voorkomende oorzaak van ziekten. Het is net als bij huizen: bepaalde wijken zijn gevoeliger voor ratten dan anderen. Er staat veel vuilnis buiten, wat de ratten aantrekt. Om een infectie op te lopen moet uw lichaam daar gevoelig voor zijn. Men wordt pas ziek als de weerstand niet op peil is. En onze weerstand raken we alleen kwijt als ons lichaam niet volledig functioneert. Zonder goede weerstand kunt u infecties oplopen zoals verkoudheden, bronchitis en longontsteking. Wilt u van zo’n infectie afkomen, dan moet u uw lichaamsfuncties dus herstellen.

De derde categorie heet ‘functioneel. Deze groep ziekten komt steeds vaker voor. Het is het direct verliezen van het functioneren van een orgaan. Niet door een infectie, maar gewoon omdat het orgaan het niet goed meer doet. Te denken valt hierbij aan aandoeningen zoals astma, maagzweren, artritis en diabetes. Deze aandoeningen worden als ongeneeslijk beschouwd door sommige dokteren, maar kunnen goed aangepakt worden met een behandeling die de normale lichaamsfuncties probeert te herstellen.

Chiropractors gaan uit van deze methode om op therapeutische wijze de normale lichaamsfuncties te herstellen. Dit doen ze door storingen in het zenuwstelsel weg te nemen. Bij chiropractie worden resultaten behaald door het lichaam weer weerstand te geven zodat het infecties beter af kan weren. Ook proberen chiropractors aandoeningen te verhelpen door het functioneren van betrokken organen te verbeteren. Dit doen ze door de oorzaak van het functieverlies te verwijderen. Daarnaast werken chiropractors met mensen die trauma hebben opgelopen door hun lichaam weer in balans te brengen en daardoor de weerstand voor de toekomst te vergroten. Maak ook eens een afspraak bij de chiropractor voor uw gezondheid!