Stress is een gegeven wat we allemaal zeer goed kennen. Stress is ogenschijnlijk nagenoeg onvermijdelijk in de huidige tijd van werkdruk, crisis, gezin, verplichtingen en alles waarvan het gevoel hebben dat iets ‘moet’. Stress kan gezond zijn, maar de meeste ervaren dat niet zo: Stress put uit en resulteert maar al te vaak in lichamelijke klachten. Maar wat is dan het verschil tussen gezonde en ongezonde stress?

Herken je dat? Je gaat naar een dokter met een lichamelijke klacht, en de dokter vertelt je dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk stress is. Je krijgt al snel het gevoel dat de dokter je niet serieus neemt en dat de klacht ingebeeld is. Hij kan immers geen oorzaken voor de lichamelijke klachten vinden, en gooit het dan maar op stress.

Maar de arts kan best gelijk hebben. Zonder dat we daar erg in hebben, kan stress wel degelijk lichamelijke klachten veroorzaken zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn en duizeligheid.

Wat is stress?

Als we het woordenboek er even bij pakken, vinden we de volgende omschrijving van stress: “Toestand van psychische spanning en druk”. Stress is dus een psychische reactie die het lichaam in een vorm van paraatheid brengt. Deze lichamelijke reacties worden in gang gezet doordat het lichaam ineens een grote hoeveelheid Adrenaline aanmaakt. Hierdoor neemt de hartslag toe, je ademt sneller en je spieren spannen zich aan.

Deze lichamelijke reactie zorgt er voor dat we klaar zijn om een gevaar te trotseren, of hard weg te rennen. Als de dreiging voorbij is, zakt het adrenaline-peil weer en keert het lichaam terug naar de gewone staat. We ervaren dit als een opluchting omdat de spanning bijna letterlijk van ons af glijdt.

Het lichaam kan beslist niet zonder stress. Stress is een afweermechanisme om het lichaam klaar te maken als er dreiging is. Maar in deze moderne tijden creëren we ook stress in ons lichaam voor gevaren die er nog niet eens zijn en waarvan we denken dat die er aan staan te komen. Bijvoorbeeld het idee dat je voor volgende week je werk niet af krijgt, of het idee van een examen is al voldoende om stress te ervaren.

Het lichaam bereidt zich dus voor op een actie die er helemaal niet komt, waardoor de energie zich ophoopt in het lichaam, met alle gevolgen van dien.

Ongezonde stress versus gezonde stress

Er zijn aanwijzingen dat stress een positieve invloed heeft op onze gezondheid, maar dan  moet de ervaren spanning wel in verhouding staan tot het gevaar of de uitdaging. Met andere woorden: Als je aangevallen wordt, zorgt de stress er voor dat je je kunt verdedigen. Als het gevaar geweken is verdwijnt de stress weer.

Maar als je lichaam langdurig onder spanning staat zonder dat er sprake is van een ontlading of een herstel, dan noemen we dat ongezonde stress. Door de voortdurende aanspanning van spieren kan dit ontaarden in nek-, hoofd- en rugklachten. De spieren krijgen geen tijd om te herstellen, gaan verzuren en worden erg pijnlijk. Door deze klachten, kunnen ook weer andere lichamelijke klachten optreden omdat de stress in de spieren niet meer optimaal in staat zijn om stabiliteit aan je gewrichten te geven.

De chiropractor gaat er ook meestal vanuit dat lichamelijke klachten oorzaken kunnen hebben op een totaal ander vlak dan verwacht zou worden. Alles wat er in je lichaam gebeurt heeft verband met elkaar. Het is ook om die reden dat de Chiropractor bij een eerste afspraak veel vragen gaat stellen over leefgewoontes, leefomstandigheden, andere lichamelijke en psychische klachten. Door onderling verbanden te leggen zijn er meestal relatief eenvoudige oplossingen voor een veelheid aan klachten die allemaal met elkaar verband houden.