In de eerste deel van biologisch eten, hebben wij wat precies is biologisch eten. Een vraag die al jaren door consumenten wordt gesteld, en waar inmiddels al onderzoek naar gedaan is. Dat de biologische productie beter is voor het dierenwelzijn, het milieu en de natuur is inmiddels wel duidelijk. Ook is wel duidelijk dat het gezond is voor de consumenten, maar is het nu gezonder dan niet-biologisch voedsel? Laten we dit eens nader onder de loep nemen.

Biologisch of biologisch?

Allereerst moeten we onszelf de vraag stellen of een product nu werkelijk biologisch is of niet. We hebben houvast aan de controlerende stichting SKAL die het keurmerk EKO uitgeeft aan producten en bedrijven die volledig voldoen aan de gestelde regels. Maar regels zijn rekbaar en het is duidelijk dat met name de grote producenten de grenzen aan het opzoeken zijn, om op een goedkopere manier toch het predicaat ‘biologisch’ te mogen voeren. Als er een regel gesteld wordt dat kippen een uitloop moeten hebben van 4 vierkante meter, zullen de grote, commerciële, bedrijven dit tot op de laatste centimeter uitmeten. De kleinere, onafhankelijke, bio-boer zal hierbij neigen naar meer ruimte voor de dieren. Dit is slechts een voorbeeld, maar dit is te vertalen naar andere producten.

Bekijk bijvoorbeeld eens een fles bio-melk. Prachtig verpakt in een kunststof fles en lekker lang houdbaar door het sterilisatieproces van de melk. Tijdens het steriliseren worden alle bacteriën gedood, waardoor de melk bijna onbeperkt houdbaar wordt. Maar hierdoor worden ook 90% van de goede stoffen vernietigd. En het is juist om deze stoffen waarom melk zo goed voor je gezondheid kan zijn. Denk er eens over na: Melk die volgens het biologische principe wordt geproduceerd, maar in de laatste fase van het proces volledig wordt verknoeid.

Mijn stellige overtuiging blijft dat je voor échte biologische producten bij de lokale bio-boer of bio-winkel moet zijn. Zeker bij de bio-boer rechtstreeks kopen hoeft niet per definitie duurder te zijn. Er worden een aantal commerciële stappen overgeslagen, dus zal het waarschijnlijk goedkoper zijn, én van betere kwaliteit! Wat wil je nog meer?

Is biologisch nu gezonder?

Ondanks alle onderzoeken die in de loop van de jaren gedaan zijn, is hier nog steeds geen eenduidig antwoord op te geven. Dit probleem ligt niet zozeer bij de resultaten van de onderzoeken, maar meer in de discussies tussen de wetenschappers over de methodiek van onderzoeken en de te gebruiken definities. Maar ondanks deze meningsverschillen, stapelen de bewijzen zich wel steeds meer op.

Maar naar aanleiding van de grondbeginselen van de biologische landbouw, zoals beschreven in het eerste deel van deze special, kun je toch een aantal hele logische conclusies trekken. Conclusies die op zich al een hele grote stap zijn naar gezondere producten:

Hoe herken ik een biologisch product?

In het derde deel van deze special gaan we uitleggen hoe je een écht biologisch product kunt herkennen en