Iedere dag weer slikken we veel soorten medicijnen. Medicijnen voor allerlei aandoeningen waarvan we hopen dat ze inderdaad gaan helpen. Maar heb je wel eens stilgestaan bij  de bijwerkingen van traditionele medicatie? Ok, je moet even je bril op zetten om al die kleine lettertjes te lezen in de bijsluiter, maar het zal er allemaal in staan.

Wist je dat er jaarlijks 40.000 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen door diezelfde bijwerkingen van medicijnen waardoor ze eigenlijk beter moeten worden? Omgekeerde wereld!

Met name door deze feiten, zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. Alternatieven die minder of geen bijwerkingen hebben. In dit artikel zetten we eerst even de verschillen op een rijtje. Daarna zullen we regelmatig de vergelijking gaan maken tussen de twee soorten medicijnen op basis van een speciale aandoening of kwaal.

Reguliere medicijnen

De meest gebruikte medicijnen bestaan, naast de helende stof, uit allerhande andere stoffen. Denk hierbij aan:

Dit is een hele lijst, maar niet direct de oorzaak van de bijwerkingen. Hoewel je misschien wel je vraagtekens moet zetten of dit allemaal écht nodig is.

Als er één helende stof in het medicijn zit, zijn de bijwerkingen miniem. Maar als er meerdere helende stoffen in verwerkt zitten, kan er een wisselwerking tussen de stoffen plaats gaan vinden die aan de basis liggen van de bijwerkingen.

Eerlijkheidshalve moet er ook gezegd worden dat bijwerkingen ook kunnen ontstaan door het ‘placebo-effect’, een fenomeen waarbij er bijwerkingen optreden bij proefpersonen, ondanks dat de betreffende medicijnen niets meer waren dan geperste suikertabletjes. De bijwerking ontstaat alleen maar omdat het in de bijsluiter staat.

Homeopathische medicijnen

De homeopathie, en dus de homeopathische medicijnen, worden ondersteund door de twee basisprincipes van de homeopathie:

Het beginsel van infinitesimaal: Hoe kleiner de dosis, des te hoger de effectiviteit van de werkzame stof

Het beginsel van de gelijksoortigheid: Een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat deze zelfde verschijnselen te genezen.

De homeopathie gaat uit van drie niveaus binnen het menselijk lichaam, die alle drie in balans moeten zijn om optimaal te kunnen functioneren. We spreken hier van het mentale niveau, emotionele niveau en het lichamelijke niveau. Een homeopaat kan, na onderzoek, adviezen geven over voeding, oefeningen voorschrijven of homeopathische medicijnen voorschrijven.

De homeopathische medicijnen bestaan uit een extreem verdunde, natuurlijke stof die volgens het beginsel van gelijksoortigheid wordt voorgeschreven. Bij slapeloosheid wordt een sterk verdund aftreksel van de koffieboon voorgeschreven. Dit terwijl koffie zelf juist voor de slapeloosheid zorgt.

Het is wel belangrijk om te weten dat je, bij zelfmedicatie, altijd even moet overleggen met je behandelend arts.