In deze tijd van stress, overgewicht, roken en veelal ongezond eten, is een (te) hoge bloeddruk aan de orde van de dag. Dus gaan we braaf (?) regelmatig naar de huisarts om dit te laten meten. Dit is een momentopname, en de meting wordt altijd beïnvloed door factoren die normaal niet aanwezig zijn. Het is dus beter om zelf je bloeddruk te meten, op vaste momenten. Op deze manier krijg je een beter beeld van de stand van zaken.

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking last heeft van een te hoge bloeddruk. Bij mensen boven de dertig jaar is dit zelfs een derde!

De bloeddruk stijgt naarmate je ouder wordt. De dames worden, tot de overgang, nog beschermd door het hormoon Oestrogeen, maar na de overgang heeft de helft van de vrouwen voor hun zestigste verjaardag een te hoge bloeddruk.

Je bloeddruk

Je bloeddruk is de druk van het bloed, van de vloeistof, in je systeem van slagaders. Je hoort de huisarts altijd twee getallen zeggen. Het eerste getal geeft altijd de bovendruk aan, en het tweede getal de onderdruk. Het wordt uitgedrukt in millimeters kwikdruk. Een verhoogde bloeddruk is een bloeddruk die gelijk of hoger is dan 140/90. Dat wil dus zeggen: 140 mmHg bovendruk en 90 mmHg onderdruk.

Een hoge bloeddruk is beslist géén ziekte of aandoening, maar kan wel schadelijke gevolgen hebben voor andere aandoeningen. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten: Een hoge bloeddruk, zeker in combinatie met een te hoog cholesterolgehalte, veroorzaken vernauwingen in de bloedvaten met alle mogelijke gevolgen van dien.

Thuis je bloeddruk meten

Het is prima als je regelmatig je bloeddruk laat meten bij de huisarts, maar er kleven ook nadelen aan. De meting is een momentopname, soms eenmaal per jaar of langer. Daarnaast kan de afspraak bij de huisarts zelf ook voor een verhoging zorgen, vanwege de spanning. Deze verhoging kan dan wel tot 20 mmHg oplopen.

Je bloeddruk wisselt heel erg, en is sterk afhankelijk van je bezigheden op dat moment, je lichaamshouding en de spanning waar je op dat moment mee geconfronteerd wordt.

Het is om die reden dat het beter is om op gezette tijden zelf je bloeddruk te meten. Je krijgt dan een beter beeld van je gemiddelde. Als je dan vermoed dat je écht een probleem hebt, kun je met de meetgegevens alsnog naar een huisarts gaan.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat heel Nederland nu direct zelf moet gaan meten. Dit heeft alleen zin als je in een risicogroep zit. Logischerwijs zijn dat met name de ouderen, maar ook de mensen met overgewicht vormen een risicogroep.

Wat is een goede bloeddrukmeter?

Als je in een risicogroep zit, en je wilt thuis gaan meten, schaf dan een goede en betrouwbare bloeddrukmeter aan. Een goede bloeddrukmeter kun je herkennen aan het Britse keurmerk van de British Hypertension Society (BHS). Het is ook de hartstichting die deze meters aanbeveelt. Bij de hartstichting kun je ook een lijst krijgen met recent goedgekeurde bloeddrukmeters. Op deze manier heb je altijd een goed apparaat in huis.

Ook is het belangrijk om, in samenspraak met je huisarts, een strategie af te spreken. Wanneer en hoe vaak? In samenspraak met de arts resulteert dit in een betrouwbare set metingen waar de arts mee verder kan.