Op zich niet erg, want je neemt je maatregelen om de schade en de vernedering voor het kind binnen de perken te houden. Maar wanneer dit bedplassen nog steeds plaatsvindt, terwijl het kind, gezien de leeftijd, al droog had moeten zijn, wordt het een probleem. Wat zijn de mogelijke oorzaken en, vooral, wat kun je er aan doen?

Wat zijn de mogelijke oorzaken van bedplassen?

Allereerst is beslist niet één van de oorzaken, het feit dat het kind lui is, en gewoon geen zin heeft om op te staan op het moment dat deze aandrang heeft om te plassen. Er zijn 3 belangrijke lichamelijke oorzaken, die hieraan ten grondslag liggen, apart of in combinatie met elkaar:

Een hoge nachtelijke urineproductie

In normale gevallen wordt tijdens de nacht het antidiuretisch hormoon geproduceerd, die op haar beurt de urineproductie vermindert. De productie van dit hormoon is niet afdoende, waardoor de urineproductie in een normaal tempo doorgaat.

Een hoge wekbaarheidsdrempel

Op het moment dat de blaas vol is, moet er een interne wekker af gaan om je te wekken voor een toiletbezoek. In het geval van een hoge wekbaarheidsdrempel is de slaap té diep, waardoor het kind niet wakker wordt bij een volle blaas.

Een kleine functionele blaascapaciteit

Een kleine blaas, meestal in combinatie met een vroegtijdige samentrekking van de blaas, wordt ook wel een ‘instabiele blaas’ genoemd.

Is bedplassen erfelijk?

Het onderzoek hiernaar is nog gaande, maar het is wel duidelijk dat er wel degelijk een verband bestaat. In het onderzoek zijn inmiddels 3 genen gevonden die direct of indirect in verband staan met bedplassen. Er is nog meer onderzoek nodig, want er is nog niet precies bekend welke rol deze genen hierin spelen.

Wanneer wordt het een probleem?

Gemiddeld gezien stopt het bedplassen automatisch op een leeftijd tussen de 3 en de 5 jaar. Maar ongeacht de leeftijd van het kind, worden jaarlijks de problemen van 15% van de kinderen automatisch opgelost. Zolang je kind en je zelf geen problemen hebben met het bedplassen, en het geen negatieve invloed heeft op het zelfbeeld en het mentale functioneren van het kind, kan een afwachtende houding aangenomen worden. Indien er wel problemen ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het logeren bij vriendjes, het op kamp gaan, of een aanslag op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind, kan een behandeling door een arts overwogen worden. Maar nooit eerder dan wanneer het kind de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt.

Een arts zal zich in eerste instantie vooral concentreren op het uitsluiten van andere aandoeningen die bedplassen als gevolg hebben. Je kunt hierbij denken aan urineweginfectie, diabetes. Ook kijkt de arts naar de stoelganggewoontes, voedingsgewoontes, het plaspatroon gedurende de dag, het bedplas-verleden van de ouders, eventueel eerder gedane behandelingen etc.

Wat kun je zelf doen voor bedplassen?

Er zijn veel dingen die je zelf kunt doen, of in ieder geval proberen, voordat je direct naar een arts stapt. Allemaal zaken waar je al snel mee kunt beginnen. Al spelenderwijs leer je je kind om zijn plas op te houden en tijdig naar het toilet te gaan.

In het volgende artikel kun je lezen wat deze oplossingen zijn!