Nieuw onderzoek voor lage rugpijn toont aan dat het niet vanzelf over gaat, dus oplossing….. Chiropractie!

De laatste jaren zijn er diverse studies gedaan naar de gangbare stelling dat “80% van lage rugpijnpatiënten binnen een maand vanzelf, zonder behandeling, beter worden”.
Hestbaek, Leboeuf-Yde, cs. van de Universiteit Zuid Denemarken, bestudeerden verder de mythe over natuurlijk herstel, door enerzijds systematisch literatuuronderzoek en anderzijds analyse van de gegevens van 2.000 lage rugpijnpatiënten, die zij reeds meer dan vijf jaar onderzochten.

Hun conclusie was duidelijk: “lage rugpijn verdwijnt niet vanzelf”.

Ondersteunende gegevens voor lage rugpijn waren onder meer:

De werkelijkheid is toch iets anders. Er wordt nog steeds gerefereerd naar oud onderzoek uit de jaren 80.

Dit onderzoek wordt nog steeds aangehaald en hebben mede geleid tot de richtlijnen van huisartsen en specialisten.

Nieuw onderzoek geeft echter andere cijfers:

Zelfs bij kinderen komen recidiverende en chronische lage rugklachten vaak voor (Taimela etal. Spine 1997).

Veel patienten blijven dus chronische klachten houden of hebben te maken met recidiverende klachten. Het veel geciteerde genezings/ herstelpercentage van 80% is dus absoluut achterhaald.

Sterker nog, in sommige onderzoeken blijkt juist het tegenoverstelde: de meeste lage rugklachten gaan niet vanzelf over.

Maar, gelukkig is er een oplossing: Chiropractie.

Uit onderzoek is gebleken dat chiropractie voor lage rugklachten, maar ook voor nek- en hoofdpijnklachten effectief, veilig en kosten-effectief is.

Chiropractische behandeling vermindert de pijn, verbetert de mobiliteit, vermindert het gebruik van medicijnen, voorkomt onnodige operaties en zorgt voor een snellere terugkeer naar de werkvloer.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken Klik Hier

 

Wilt u van uw rugklachten afkomen? Zie voor meer informatie

Andersson GBJ. The epidemiology of spinal disorders. In: Frymoyer JW, ed.The adult spine:principles and practice. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997:93-141.
Cherkin DC, Deyo RA, Wheeler K, Ciol MA. (1995) Physician views about treating low back pain: The results of a national survey. Spine 1995;20:1-10.
Croft PR, Macfarlane GJ, Papageorgiou AC, Thomas E, Silman AJ. Outcome of low back pain in general practice: a prospective study. BMJ 1998;57:13-19.
Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Engberg M et al. Abstract, Proceedings of the 6th Biennial Congress, 2001, World Federation of Chiropractic, 247.
Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Manniche C. Low back pain: what is the long-term course? A review of studies of general patient populations. Eur Spine J 2003;12:149-65.
Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Engberg M, Lauritzen T, Bruun NH, Manniche C. The course of low-back pain in a general population. Results from a 5-year prospective study. J Manipulative Physiol Ther 2003 May;26(4):213-9.
Pengel LHM, Herbert RD, Maher CG, Refshauge KM. Acute low back pain: systematic review of its prognosis. BMJ 2003; 327:323-328.
Taimela S., Kujala U., Salminen J.J., Viljanen T. Spine: 15 May 1997 – Volume 22 – Issue 10 – p 1132–1136; Health Services Research/Survey.
Von Korf M, Saunders K. The course of back pain in primary care. Spine 1996;21:2833-39.
Source