Chiropractie en huilbaby’s

Kortom, je bent ten einde raad omdat je baby nagenoeg constant huilt. Je weet niet meer wat je moet doen om je baby tevreden te stellen en dus neemt het gevoel van machteloosheid de overhand.

Wat is er aan de hand? Doe ik iets verkeerd? Is de kleine ziek?

In dit artikelen gaan we je uitleggen wat er aan de hand kan zijn, wat de oorzaken en de gevolgen kunnen zijn, en vooral: Wat je kunt doen!

Wat is een huilbaby?

Er gaan verschillende definities rond over wat een huilbaby precies is.

Wanneer spreken van een baby die gewoon huilt en jengelt, en wanneer spreken we van structureel huilen, dus een huilbaby. De officiële definitie voor een verpleegkundige luidt als volgt:

“Een toestand waarin een op het oog gezonde baby, perioden van veel huilen, jengelen en prikkelbaarheid laat zien, gedurende een aantal uren
per dag en meerdere dagen per week, waarbij ouders vragen hebben en niet weten om te gaan met het huilgedrag van de baby”

Deze definitie is afgeleid van de meest gebruikte regel die door deskundigen wordt gehanteerd, de zogenaamde regel van drie:

“We spreken van een huilbaby als het betreffende kind meer dan 3 uur per dag huilt, voor meer dan 3 dagen per week, en gedurende een
aaneengesloten periode van 3 weken”

Deze definitie is duidelijk een richtlijn. In werkelijkheid verschilt de duur van het huilen per kind, en is sterk afhankelijk van verschillende omstandigheden. In feite is het gevoel van de ouders, die het kind het beste kennen, de belangrijkste graadmeter!

Feiten en cijfers

De gemiddelde huil-duur van een baby, in een normale situatie, verschilt als gevolg van de leeftijd:

Na de geboorte is een huil-duur van 1 tot 1,5 uur per dag vrij normaal.

Rond de zesde week zal het huilen een piek bereiken tot ongeveer 2 a 2,5 uur per dag. Na deze piek zal de duur van het huilen stabiliseren tot ongeveer 1,5 uur per dag.

Er zijn in de laatste tientallen jaren veel onderzoeken gedaan naar de hoeveelheid huilbaby’s in Nederland.

Zo bleek uit een onderzoek uit 2002 dat van de baby’s in de leeftijd van 1 tot 6 maanden, ongeveer 13% per dag gemiddeld meer dan 3 uur huilt.

De piek hierin ligt op & maand, met ongeveer 24%. Van de baby’s die 3 maanden oud zijn, ligt dit percentage op ongeveer 11%.

Bij baby’s die ter wereld gekomen zijn met een laag geboortegewicht, dat wil zeggen, lager dan 2.500 gram, komt het vele huilen vaker voor dan bij baby’s
met een overgewicht.

Dit huilen komt met name voor in de eerste 3 maanden, met een piek in de zesde week, net als bij baby’s in een ‘normale’ situatie.

Als verklaring hiervoor wordt door de deskundigen aangenomen dat dit het gevolg is van de onrijpheid van het centrale zenuwstelsel.

Het directe gevolg hiervan is dat de baby in de stress raakt door een overmatige hoeveelheid van zowel interne als externe prikkels.

Dit zou een heel duidelijke, en logische, verklaring kunnen zijn dat koliek, een andere naam voor huilbaby’s, meer voorkomt bij vroeggeboren baby’s dan bij baby’s die nagenoeg volledig voldragen zijn.

De vicieuze cirkel van vermoeidheid

De vermoeidheid van zowel de baby als van de beide ouders speelt een grote rol in het geheel.

Naarmate het huilen langer duurt, gaat de baby steeds slechter slapen, wordt als gevolg hiervan moe en gaat weer meer huilen.

En door dat vele huilen wordt de baby weer moe, maar slapen lukt niet voldoende. Zowel ouders als de baby raken vermoeid, wat al snel om zal slaan in oververmoeidheid:

Binnen een paar weken zit je als gezin in een vicieuze cirkel waar je heel moeilijk weer uit kunt komen. Tijdig onderkennen van het probleem, én actie ondernemen, is daarom van groot belang voor alle partijen!

Symptomen van Koliek

Er zijn een aantal symptomen die het onderkennen een beetje gemakkelijker maken.

Maar het is vooral het gevoel en de beleving van de ouders het belangrijkste uitgangspunt, ook al kan dit oordeel zeer subjectief zijn.

Wat de ene als normaal ervaart, kan voor de ander véél te veel zijn.

Ook spelen individuele omstandigheden een grote rol hierin:

Een alleenstaande moeder met meerdere kinderen zal sneller een grens overschrijden dan een tweeoudergezin met één kind, waarbij de lasten duidelijk verdeeld kunnen worden.

Aangezien de belangrijke mening van de ouders zeer subjectief is, toch maar even het lijstje als houvast:

 • Veel en langdurig huilen
 • Onrustig en slecht slapen
 • Neiging tot overstrekken
 • Asymmetrische heupontwikkeling
 • Slechte hoofdbalans
 • Asymmetrische arm- en been bewegingen.
 • Vaak overgeven (reflux)
 • Veel huilen bij het aan- en uitkleden
 • Koude voetjes en handjes
 • Uittrekken van haren op één plek
De mogelijke oorzaken

Tijdens de bevalling kunnen de mechanische krachten op de schedel en het hoge nekgedeelte leiden tot afklemming van de zenuwen in de schedelbasis, én
bewegingsverlies van de bovenste nekwervels.

De basis van de schedel bij baby’s bestaat uit 4 kraakbeenkernen die na de bevalling beperkt kunnen zijn in hun beweeglijkheid en een mechanische
afklemming kunnen veroorzaken.

Als er zenuwen afgeklemd worden, kun je dit vrij eenvoudig herkennen. De drie belangrijkste, en meest herkenbare, zenuwen even op een rijtje:

• Afklemming van de zenuw die onder andere de darmen aanstuurt, zorgt voor darmkrampjes, winderigheid, reflux en obstipatie.
• Afklemming van de zenuw die onder andere de monnikskapspier aanstuurt, zorgt voor een voorkeurshouding van het hoofdje.
• Afklemming van de zenuw die de tong en het gevoel achter in de keel aanstuurt, zorgt voor zuig- en drinkproblemen.

Het zijn juist déze problemen die een Chiropractor met een hoge mate van succes kan oplossen.

Tijdens een behandeling, die uiteraard volledig afgestemd is op de leeftijd van de baby, worden verschillende passende druktechnieken toegepast op de wervelkolom om dit soort storingen en blokkades op te heffen en daarmee de soepelheid en beweeglijkheid te bevorderen.

De zenuwen worden daarna niet meer afgeklemd, waardoor de meeste hierboven omschreven problemen opgelost kunnen worden.

De mogelijke gevolgen

Met name in de eerste 4 jaar van het leven van de baby zullen de hersenen verder groeien en rijpen.

Als tijdens deze ontwikkeling de prikkels van de zintuigen niet goed verwerkt worden door een beperking van de beweeglijkheid, kunnen er op latere leeftijd problemen ontstaan:

 • Niet willen kruipen
 • Matige ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek
 • Problemen met het evenwicht
 • In een vroeg stadium gaan staan, maar pas laar gaan lopen.
 • Veel struikelen en vallen, als gevolg van de slechtere motoriek
 • Niet-optimale houding van de wervelkolom
 • Vertraging van de spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid raken
 • Met hoofdpijn wakker worden
 • Op latere leeftijd hoofdpijn op school en een slechte concentratie
 • Vergeetachtigheid
 • Leermoeilijkheden
 • Onrust

Maar er zijn niet alleen gevolgen voor de baby, maar ook heel duidelijk voor de ouders.

Natuurlijk draait het allemaal om het kind, maar gevolgen voor de ouders zullen niet uitblijven. En dit heeft weer een directe invloed op het kind.

Even de mogelijke gevolgen voor de ouders op een rijtje:

 • Ouders raken in een sociaal isolement omdat je door uitputting en vermoeidheid niet meer in staat bent tot het onderhouden en aangaan van nieuwe contacten buiten het gezin.
 • Oppas vinden is moeilijk. Daarbij heb je zelf ook moeite om de zorg uit handen te geven.
 • Je grijpt iedere mogelijkheid aan om te gaan slapen.
 • Spanningen en ruzies binnen de relatie en binnen het gezin.
 • Geen behoefte aan lichamelijk contact, en al helemaal geen seksueel contact. Je wilt alleen maar slapen.
 • Irritaties tegenover de andere kinderen binnen het gezin.
 • De andere kinderen binnen het gezin krijgen ook last van slaaptekort.
 • Je hebt geen tijd en energie om je eigen innerlijke te verzorgen, met alle gevolgen van dien.
 • Je verliest je gevoel van eigenwaarde en welfvertrouwen.

Wat kun je zelf doen?

Rust

Rust betekend beslist niet dat de baby alléén maar moet slapen.

Rust betekend in dit geval dat je je baby niet aan méér prikkels blootsteld dan deze aankan.

Zorg dat je zelf rustig bent als je de baby oppakt, en doe deze handeling heel rustig en kalm.

Houd hierbij altijd lichamelijk contact.

Dit geeft de baby rust en vertrouwen. Rust betekend ook dat ze een eenduidige plaats hebben om te spelen, bijvoorbeeld in de box.

Als het tijd is om te slapen, stop ze dan lekker in hun bedje.

Zo is er altijd een vaste plaats voor vaste handelingen. Maak ook geen vermoeiende uitstapjes, wanneer dit niet nodig is.

Dit komt vanzelf weer als je baby een paar maanden ouder is. Rust betekend ook dat de baby zich geen raad weet met harde geluiden van radio of Televisie.

Deze komen in dezelfde sterkte binnen en ze kunnen zich er, zowel geestelijk als lichamelijk, niet voor afschermen.

Vaste rituelen

Bepaalde rituelen, volgorde van handelingen, in combinatie met plaatsen, geeft je baby houvast. Het meest bekende hiervan is het bedritueel. Dit ritueel helpt je kind om over te schakelen van ‘wakker zijn’ naar ‘slapen gaan.’ Het minimum aan vaste punten, mét bijbehorende rituelen, zijn de 3 B’s:

 • Bed: Slapen op een vaste plaats, die rustig is en afgeschermd van de dagelijkse geluiden in en om huis.
 • Breast / Bottle: Voeden zoveel mogelijk laten doen door dezelfde persoon. Dit is niet altijd mogelijk in verband met de nodige afwisseling voor de zorg, en dus de rust van beide ouders. Maar probeer hier toch een bepaalde, voor de baby herkenbare, regelmaat in te vinden.
 • Box: Een vaste plaats om te spelen. Slapen in de box is dus uit den boze!
Voeding

Het grote voordeel, als je direct na het wakker worden, gaat voeden, is het feit dat de baby rustig gaat drinken en happen.

Als je té lang wacht met de voeding, dan wordt de baby moe en onrustig.

De baby zal dan té gulzig drinken, met boertjes en krampjes als direct gevolg. Ook kan het dan gebeuren dat je baby halverwege de voeding alweer moe is, en in slaap valt.

Slapen / ontspannen

Hoe moeilijk dit ook kan zijn, zorg dat je je zelf zo nu en dan kunt ontspannen en eventueel wat bij kunt slapen.

Vraag iemand die je kunt vertrouwen om eens een avond op te passen, en ga even weg uit de dagelijkse dingen van huis.

Als je jezelf goed voelt kun je ook beter rust uitstralen naar je baby toe.

Baby’s zijn zeer gevoelig wat dit betreft, en ze voelen het haarfijn aan als jij gespannen bent.

Ook als je een relaxte houding aanneemt en je kind met een grote glimlach benaderd.

Ze voelen het als je geen innerlijke rust hebt! Duidelijkheid binnen je relatie Wees duidelijk naar je partner toe.

Bespreek de grenzen, bespreek elkaars gevoelens en emoties, wissel elkaar af in de verzorging van de baby en probeer tolerant te zijn naar elkaar.

De relatie met je partner is, zeker nu, erg belangrijk. Het heeft geen zin om met elkaar de strijd aan te binden, want je bent beide aan het werk voor hetzelfde doel: Jullie baby!

Leren omgaan met het huilen

Het klinkt erg moeilijk, en dat is het ook. Je moet proberen om te gaan met het huilen van je baby.

Je weet op een bepaald moment wel of je baby gewoon aan het huilen is, om het huilen. Of dat er écht iets aan de hand is.

Voel je niet schuldig om zo nu en dan, wanneer het kan, het huilen even te negeren.

Je baby huilt niet expres om je te pesten: Hij, of zij, heeft het net zo moeilijk als jullie! Tracy Hogg, de bekende Amerikaanse baby-fluisteraar, heeft dit in 2001 erg goed onder woorden gebracht:

“…Men weet niet wat het moment is waarop het bevattingsvermogen van een baby tot ontwikkeling komt. Het is eenvoudigweg onmogelijk om dit vast te stellen. Daarom is het belangrijk om de baby van jongs af aan een stukje zelfstandigheid aan te leren. Dat betekent niet dat ouders hun baby aan zijn lot moeten overlaten en hem maar laten huilen. Dat betekent wèl dat zij er voor hem zijn (in lichaam of geest) wanneer hun baby huilt. De baby probeert zijn ouders tenslotte wat te vertellen. Dat betekent ook dat zij hem neerleggen zodra aan zijn behoefte is voldaan…”

Een Chiropractor inschakelen

De Chiropractor kan veel voor je doen, als je denkt dat je met een huilbaby te maken hebt.

De Chiropractor is gespecialiseerd in het vinden en opheffen van blokkades in de wervelkolom.

Zoals we eerder in dit artikel gezien hebben, is één van de oorzaken de blokkades van verschillende zenuwen.

Deze blokkade ontstaat tijdens de bevalling, als er grote mechanische krachten uitgeoefend worden op het kleine lichaampje.

Chiropractie is geschikt voor baby’s vanaf dag één! De behandeling wordt uiteraard wel aangepast aan de leeftijd van je baby.

Feit is dat een Chiropractische behandeling een betere start voor nu geeft, en voor later minder problemen tijdens de verdere ontwikkeling van lichaam en geest.

Wat is Chiropractie?

Chiropractie is als holistische geneeswijze ontstaan in 1895, met als doel om een betere gezondheid te creëren door het optimaliseren van het zenuwstelsel.

Dit klinkt vrij eenvoudig, maar in werkelijkheid is het een hele complexe materie waarbij het uitgangspunt is dat het lichaam zelf-genezend is en dit genezingsproces wordt geleid door het zenuwstelsel.

Dus wanneer er blokkades ontstaan in de ruggenwervels, zal dit de functie van het zenuwstelsel dusdanig verstoren, dat ook het genezingsproces niet goed zal functioneren.

Met andere woorden: Een optimale beweging van de wervelkolom zorgt voor het optimaal functioneren van het zenuwstelsel, en daarmee het hele lichaam.

Chiropractie en je huilbaby

Bij de allereerste afspraak met de Chiropractor zal deze veel vragen stellen over jou en je baby, het verloop van de bevalling, en de algemene gezondheid.

Het is namelijk heel goed denkbaar dat het huilen een verband heeft met andere lichamelijke klachten.

Dit gesprek wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek, waarbij de Chiropractor gebruik maakt van verschillende methoden om de oorsprong van de pijn te vinden.

Ook wordt gekeken naar de beweeglijkheid en de soepelheid van alle gewrichten die mogelijk met de pijn te maken kunnen hebben.

Tijdens de daadwerkelijke behandeling worden verschillende passende druktechnieken toegepast op de wervelkolom om storingen en blokkades op te heffen en de soepelheid en beweeglijkheid te bevorderen.

Deze technieken zijn uiteraard geheel aangepast aan de leeftijd van de baby en het kleine lichaampje. Over het algemeen is er al verbetering na een eerste behandeling.

Na de complete behandeling zal het effect ook op langere duur merkbaar zijn.

De pijn zal afnemen, maar de bewegingsvrijheid zal juist beter worden. Om het maximale effect te krijgen, en te behouden, is het raadzaam om regelmatig terug te komen voor controle, zodat de klachten niet terugkomen.

Ook kan het zijn dat de behandeling samengaat met adviezen over beweging en (werk)houding. Ook kunnen thuisoefeningen of adviezen op het gebied van voeding deel uitmaken van de behandeling.

De inzet en het opvolgen van deze adviezen draagt heel sterk bij aan het genezingsproces.

Chiropractie en preventie van mogelijke gevolgen van koliek

Ook het aloude spreekwoord Voorkomen is beter dan genezen is hier van toepassing.

Naast alle tips die in dit document beschreven staan, is het ook verstandig om de wervelkolom regelmatig te laten controleren en eventueel corrigeren door een Chiropractor. Dit helpt om alles soepel, beweeglijk en vrij van pijn te houden.

Je gaat toch ook ieder half jaar naar de tandarts voor controle? Natuurlijk, want je bent zuinig op je gebit. Waarom dan niet een regelmatige controle van je
wervelkolom? Nog sterker: Zonder tanden kun je gewoon verder leven met een prothese, met een beschadigde wervelkolom en pijnlijke zenuwen wordt dat
verder leven behoorlijk moeilijker

Tags :
Share This :

Featured News

Category