Chiropractie Westland Nieuws Baby’s & Kinderen

Chiropractie en huilbaby’s

HuilbabykoliekKortom, je bent ten einde raad omdat je baby nagenoeg constant huilt. Je weet niet meer wat je moet doen om je baby tevreden te stellen en dus neemt het gevoel van machteloosheid de overhand.

Wat is er aan de hand? Doe ik iets verkeerd? Is de kleine ziek?

In dit artikelen gaan we je uitleggen wat er aan de hand kan zijn, wat de oorzaken en de gevolgen kunnen zijn, en vooral: Wat je kunt doen!

Wat is een huilbaby?

Er gaan verschillende definities rond over wat een huilbaby precies is.

Wanneer spreken van een baby die gewoon huilt en jengelt, en wanneer spreken we van structureel huilen, dus een huilbaby. De officiële definitie voor een verpleegkundige luidt als volgt:

“Een toestand waarin een op het oog gezonde baby, perioden van veel huilen, jengelen en prikkelbaarheid laat zien, gedurende een aantal uren
per dag en meerdere dagen per week, waarbij ouders vragen hebben en niet weten om te gaan met het huilgedrag van de baby”

Deze definitie is afgeleid van de meest gebruikte regel die door deskundigen wordt gehanteerd, de zogenaamde regel van drie:

“We spreken van een huilbaby als het betreffende kind meer dan 3 uur per dag huilt, voor meer dan 3 dagen per week, en gedurende een
aaneengesloten periode van 3 weken”

Deze definitie is duidelijk een richtlijn. In werkelijkheid verschilt de duur van het huilen per kind, en is sterk afhankelijk van verschillende omstandigheden. In feite is het gevoel van de ouders, die het kind het beste kennen, de belangrijkste graadmeter!

Feiten en cijfers

De gemiddelde huil-duur van een baby, in een normale situatie, verschilt als gevolg van de leeftijd:

Na de geboorte is een huil-duur van 1 tot 1,5 uur per dag vrij normaal.

Rond de zesde week zal het huilen een piek bereiken tot ongeveer 2 a 2,5 uur per dag. Na deze piek zal de duur van het huilen stabiliseren tot ongeveer 1,5 uur per dag.

Er zijn in de laatste tientallen jaren veel onderzoeken gedaan naar de hoeveelheid huilbaby’s in Nederland.

Zo bleek uit een onderzoek uit 2002 dat van de baby’s in de leeftijd van 1 tot 6 maanden, ongeveer 13% per dag gemiddeld meer dan 3 uur huilt.

De piek hierin ligt op & maand, met ongeveer 24%. Van de baby’s die 3 maanden oud zijn, ligt dit percentage op ongeveer 11%.

Bij baby’s die ter wereld gekomen zijn met een laag geboortegewicht, dat wil zeggen, lager dan 2.500 gram, komt het vele huilen vaker voor dan bij baby’s
met een overgewicht.

Dit huilen komt met name voor in de eerste 3 maanden, met een piek in de zesde week, net als bij baby’s in een ‘normale’ situatie.

Als verklaring hiervoor wordt door de deskundigen aangenomen dat dit het gevolg is van de onrijpheid van het centrale zenuwstelsel.

Het directe gevolg hiervan is dat de baby in de stress raakt door een overmatige hoeveelheid van zowel interne als externe prikkels.

Dit zou een heel duidelijke, en logische, verklaring kunnen zijn dat koliek, een andere naam voor huilbaby’s, meer voorkomt bij vroeggeboren baby’s dan bij baby’s die nagenoeg volledig voldragen zijn.

De vicieuze cirkel van vermoeidheid

De vermoeidheid van zowel de baby als van de beide ouders speelt een grote rol in het geheel.

Naarmate het huilen langer duurt, gaat de baby steeds slechter slapen, wordt als gevolg hiervan moe en gaat weer meer huilen.

En door dat vele huilen wordt de baby weer moe, maar slapen lukt niet voldoende. Zowel ouders als de baby raken vermoeid, wat al snel om zal slaan in oververmoeidheid:

Binnen een paar weken zit je als gezin in een vicieuze cirkel waar je heel moeilijk weer uit kunt komen. Tijdig onderkennen van het probleem, én actie ondernemen, is daarom van groot belang voor alle partijen!

Symptomen van Koliek

Er zijn een aantal symptomen die het onderkennen een beetje gemakkelijker maken.

Maar het is vooral het gevoel en de beleving van de ouders het belangrijkste uitgangspunt, ook al kan dit oordeel zeer subjectief zijn.

Wat de ene als normaal ervaart, kan voor de ander véél te veel zijn.

Ook spelen individuele omstandigheden een grote rol hierin:

Een alleenstaande moeder met meerdere kinderen zal sneller een grens overschrijden dan een tweeoudergezin met één kind, waarbij de lasten duidelijk verdeeld kunnen worden.

Aangezien de belangrijke mening van de ouders zeer subjectief is, toch maar even het lijstje als houvast:

 • Veel en langdurig huilen
 • Onrustig en slecht slapen
 • Neiging tot overstrekken
 • Asymmetrische heupontwikkeling
 • Slechte hoofdbalans
 • Asymmetrische arm- en been bewegingen.
 • Vaak overgeven (reflux)
 • Veel huilen bij het aan- en uitkleden
 • Koude voetjes en handjes
 • Uittrekken van haren op één plek

De mogelijke oorzaken

Tijdens de bevalling kunnen de mechanische krachten op de schedel en het hoge nekgedeelte leiden tot afklemming van de zenuwen in de schedelbasis, én
bewegingsverlies van de bovenste nekwervels.

De basis van de schedel bij baby’s bestaat uit 4 kraakbeenkernen die na de bevalling beperkt kunnen zijn in hun beweeglijkheid en een mechanische
afklemming kunnen veroorzaken.

Als er zenuwen afgeklemd worden, kun je dit vrij eenvoudig herkennen. De drie belangrijkste, en meest herkenbare, zenuwen even op een rijtje:

• Afklemming van de zenuw die onder andere de darmen aanstuurt, zorgt voor darmkrampjes, winderigheid, reflux en obstipatie.
• Afklemming van de zenuw die onder andere de monnikskapspier aanstuurt, zorgt voor een voorkeurshouding van het hoofdje.
• Afklemming van de zenuw die de tong en het gevoel achter in de keel aanstuurt, zorgt voor zuig- en drinkproblemen.

Het zijn juist déze problemen die een Chiropractor met een hoge mate van succes kan oplossen.

Tijdens een behandeling, die uiteraard volledig afgestemd is op de leeftijd van de baby, worden verschillende passende druktechnieken toegepast op de wervelkolom om dit soort storingen en blokkades op te heffen en daarmee de soepelheid en beweeglijkheid te bevorderen.

De zenuwen worden daarna niet meer afgeklemd, waardoor de meeste hierboven omschreven problemen opgelost kunnen worden.

De mogelijke gevolgen

Met name in de eerste 4 jaar van het leven van de baby zullen de hersenen verder groeien en rijpen.

Als tijdens deze ontwikkeling de prikkels van de zintuigen niet goed verwerkt worden door een beperking van de beweeglijkheid, kunnen er op latere leeftijd problemen ontstaan:

 • Niet willen kruipen
 • Matige ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek
 • Problemen met het evenwicht
 • In een vroeg stadium gaan staan, maar pas laar gaan lopen.
 • Veel struikelen en vallen, als gevolg van de slechtere motoriek
 • Niet-optimale houding van de wervelkolom
 • Vertraging van de spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid raken
 • Met hoofdpijn wakker worden
 • Op latere leeftijd hoofdpijn op school en een slechte concentratie
 • Vergeetachtigheid
 • Leermoeilijkheden
 • Onrust

Maar er zijn niet alleen gevolgen voor de baby, maar ook heel duidelijk voor de ouders.

Natuurlijk draait het allemaal om het kind, maar gevolgen voor de ouders zullen niet uitblijven. En dit heeft weer een directe invloed op het kind.

Even de mogelijke gevolgen voor de ouders op een rijtje:

 • Ouders raken in een sociaal isolement omdat je door uitputting en vermoeidheid niet meer in staat bent tot het onderhouden en aangaan van nieuwe contacten buiten het gezin.
 • Oppas vinden is moeilijk. Daarbij heb je zelf ook moeite om de zorg uit handen te geven.
 • Je grijpt iedere mogelijkheid aan om te gaan slapen.
 • Spanningen en ruzies binnen de relatie en binnen het gezin.
 • Geen behoefte aan lichamelijk contact, en al helemaal geen seksueel contact. Je wilt alleen maar slapen.
 • Irritaties tegenover de andere kinderen binnen het gezin.
 • De andere kinderen binnen het gezin krijgen ook last van slaaptekort.
 • Je hebt geen tijd en energie om je eigen innerlijke te verzorgen, met alle gevolgen van dien.
 • Je verliest je gevoel van eigenwaarde en welfvertrouwen.

Wat kun je zelf doen?

Rust

Rust betekend beslist niet dat de baby alléén maar moet slapen.

Rust betekend in dit geval dat je je baby niet aan méér prikkels blootsteld dan deze aankan.

Zorg dat je zelf rustig bent als je de baby oppakt, en doe deze handeling heel rustig en kalm.

Houd hierbij altijd lichamelijk contact.

Dit geeft de baby rust en vertrouwen. Rust betekend ook dat ze een eenduidige plaats hebben om te spelen, bijvoorbeeld in de box.

Als het tijd is om te slapen, stop ze dan lekker in hun bedje.

Zo is er altijd een vaste plaats voor vaste handelingen. Maak ook geen vermoeiende uitstapjes, wanneer dit niet nodig is.

Dit komt vanzelf weer als je baby een paar maanden ouder is. Rust betekend ook dat de baby zich geen raad weet met harde geluiden van radio of Televisie.

Deze komen in dezelfde sterkte binnen en ze kunnen zich er, zowel geestelijk als lichamelijk, niet voor afschermen.

Vaste rituelen

Bepaalde rituelen, volgorde van handelingen, in combinatie met plaatsen, geeft je baby houvast. Het meest bekende hiervan is het bedritueel. Dit ritueel helpt je kind om over te schakelen van ‘wakker zijn’ naar ‘slapen gaan.’ Het minimum aan vaste punten, mét bijbehorende rituelen, zijn de 3 B’s:

 • Bed: Slapen op een vaste plaats, die rustig is en afgeschermd van de dagelijkse geluiden in en om huis.
 • Breast / Bottle: Voeden zoveel mogelijk laten doen door dezelfde persoon. Dit is niet altijd mogelijk in verband met de nodige afwisseling voor de zorg, en dus de rust van beide ouders. Maar probeer hier toch een bepaalde, voor de baby herkenbare, regelmaat in te vinden.
 • Box: Een vaste plaats om te spelen. Slapen in de box is dus uit den boze!

Voeding

Het grote voordeel, als je direct na het wakker worden, gaat voeden, is het feit dat de baby rustig gaat drinken en happen.

Als je té lang wacht met de voeding, dan wordt de baby moe en onrustig.

De baby zal dan té gulzig drinken, met boertjes en krampjes als direct gevolg. Ook kan het dan gebeuren dat je baby halverwege de voeding alweer moe is, en in slaap valt.

Slapen / ontspannen

Hoe moeilijk dit ook kan zijn, zorg dat je je zelf zo nu en dan kunt ontspannen en eventueel wat bij kunt slapen.

Vraag iemand die je kunt vertrouwen om eens een avond op te passen, en ga even weg uit de dagelijkse dingen van huis.

Als je jezelf goed voelt kun je ook beter rust uitstralen naar je baby toe.

Baby’s zijn zeer gevoelig wat dit betreft, en ze voelen het haarfijn aan als jij gespannen bent.

Ook als je een relaxte houding aanneemt en je kind met een grote glimlach benaderd.

Ze voelen het als je geen innerlijke rust hebt! Duidelijkheid binnen je relatie Wees duidelijk naar je partner toe.

Bespreek de grenzen, bespreek elkaars gevoelens en emoties, wissel elkaar af in de verzorging van de baby en probeer tolerant te zijn naar elkaar.

De relatie met je partner is, zeker nu, erg belangrijk. Het heeft geen zin om met elkaar de strijd aan te binden, want je bent beide aan het werk voor hetzelfde doel: Jullie baby!

Leren omgaan met het huilen

Het klinkt erg moeilijk, en dat is het ook. Je moet proberen om te gaan met het huilen van je baby.

Je weet op een bepaald moment wel of je baby gewoon aan het huilen is, om het huilen. Of dat er écht iets aan de hand is.

Voel je niet schuldig om zo nu en dan, wanneer het kan, het huilen even te negeren.

Je baby huilt niet expres om je te pesten: Hij, of zij, heeft het net zo moeilijk als jullie! Tracy Hogg, de bekende Amerikaanse baby-fluisteraar, heeft dit in 2001 erg goed onder woorden gebracht:

“…Men weet niet wat het moment is waarop het bevattingsvermogen van een baby tot ontwikkeling komt. Het is eenvoudigweg onmogelijk om dit vast te stellen. Daarom is het belangrijk om de baby van jongs af aan een stukje zelfstandigheid aan te leren. Dat betekent niet dat ouders hun baby aan zijn lot moeten overlaten en hem maar laten huilen. Dat betekent wèl dat zij er voor hem zijn (in lichaam of geest) wanneer hun baby huilt. De baby probeert zijn ouders tenslotte wat te vertellen. Dat betekent ook dat zij hem neerleggen zodra aan zijn behoefte is voldaan…”

Een Chiropractor inschakelen

De Chiropractor kan veel voor je doen, als je denkt dat je met een huilbaby te maken hebt.

De Chiropractor is gespecialiseerd in het vinden en opheffen van blokkades in de wervelkolom.

Zoals we eerder in dit artikel gezien hebben, is één van de oorzaken de blokkades van verschillende zenuwen.

Deze blokkade ontstaat tijdens de bevalling, als er grote mechanische krachten uitgeoefend worden op het kleine lichaampje.

Chiropractie is geschikt voor baby’s vanaf dag één! De behandeling wordt uiteraard wel aangepast aan de leeftijd van je baby.

Feit is dat een Chiropractische behandeling een betere start voor nu geeft, en voor later minder problemen tijdens de verdere ontwikkeling van lichaam en geest.

Wat is Chiropractie?

Chiropractie is als holistische geneeswijze ontstaan in 1895, met als doel om een betere gezondheid te creëren door het optimaliseren van het zenuwstelsel.

Dit klinkt vrij eenvoudig, maar in werkelijkheid is het een hele complexe materie waarbij het uitgangspunt is dat het lichaam zelf-genezend is en dit genezingsproces wordt geleid door het zenuwstelsel.

Dus wanneer er blokkades ontstaan in de ruggenwervels, zal dit de functie van het zenuwstelsel dusdanig verstoren, dat ook het genezingsproces niet goed zal functioneren.

Met andere woorden: Een optimale beweging van de wervelkolom zorgt voor het optimaal functioneren van het zenuwstelsel, en daarmee het hele lichaam.

Chiropractie en je huilbaby

Bij de allereerste afspraak met de Chiropractor zal deze veel vragen stellen over jou en je baby, het verloop van de bevalling, en de algemene gezondheid.

Het is namelijk heel goed denkbaar dat het huilen een verband heeft met andere lichamelijke klachten.

Dit gesprek wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek, waarbij de Chiropractor gebruik maakt van verschillende methoden om de oorsprong van de pijn te vinden.

Ook wordt gekeken naar de beweeglijkheid en de soepelheid van alle gewrichten die mogelijk met de pijn te maken kunnen hebben.

Tijdens de daadwerkelijke behandeling worden verschillende passende druktechnieken toegepast op de wervelkolom om storingen en blokkades op te heffen en de soepelheid en beweeglijkheid te bevorderen.

Deze technieken zijn uiteraard geheel aangepast aan de leeftijd van de baby en het kleine lichaampje. Over het algemeen is er al verbetering na een eerste behandeling.

Na de complete behandeling zal het effect ook op langere duur merkbaar zijn.

De pijn zal afnemen, maar de bewegingsvrijheid zal juist beter worden. Om het maximale effect te krijgen, en te behouden, is het raadzaam om regelmatig terug te komen voor controle, zodat de klachten niet terugkomen.

Ook kan het zijn dat de behandeling samengaat met adviezen over beweging en (werk)houding. Ook kunnen thuisoefeningen of adviezen op het gebied van voeding deel uitmaken van de behandeling.

De inzet en het opvolgen van deze adviezen draagt heel sterk bij aan het genezingsproces.

Chiropractie en preventie van mogelijke gevolgen van koliek

Ook het aloude spreekwoord Voorkomen is beter dan genezen is hier van toepassing.

Naast alle tips die in dit document beschreven staan, is het ook verstandig om de wervelkolom regelmatig te laten controleren en eventueel corrigeren door een Chiropractor. Dit helpt om alles soepel, beweeglijk en vrij van pijn te houden.

Je gaat toch ook ieder half jaar naar de tandarts voor controle? Natuurlijk, want je bent zuinig op je gebit. Waarom dan niet een regelmatige controle van je
wervelkolom? Nog sterker: Zonder tanden kun je gewoon verder leven met een prothese, met een beschadigde wervelkolom en pijnlijke zenuwen wordt dat
verder leven behoorlijk moeilijker

Mogelijke oplossingen voor bedplassen

In het vorige artikel hebben we bekeken wat bedplassen precies inhoudt, wat de oorzaken zijn en wanneer bedplassen een probleem wordt. Maar er zijn een aantal zaken waar je zelf mee kunt beginnen om in een zo vroeg mogelijk stadium je kind te ‘trainen’ om wakker te worden als de blaas vol is.

Het is belangrijk om deze oplossingen spelenderwijs toe te passen, en nooit met kwaadheid en straffen. Dit zal het probleem uiteindelijk alleen maar verergeren.

Voordat we beginnen met hele gerichte oplossingen en maatregelen, eerst even een paar algemene opmerkingen:

 • Praat regelmatig met je kind over dit ‘probleem’. Probeer het gesprek rustig en speels te houden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een kind in de nacht bang is om door een donker huis te lopen om naar het toilet te gaan. Een klein lampje aanlaten is dan een hele eenvoudige oplossing.
 • Een verbod om in de avond nog iets te drinken, is geen oplossing. Minder drinken leidt niet tot sneller droog worden.
 • Natuurlijk moet het een gewoonte worden om voor het slapen gaan, even te plassen.
 • Als je kind op latere leeftijd in bed plast, laat deze dan geen luiers dragen. Tenminste niet als je kind in zijn/haar eigen bedje slaapt. Zorg natuurlijk wel voor een goed bescherming van het matras.
 • Laat je kind meehelpen op het moment dat je het bed verschoond. Op deze manier raakt je kind meer betrokken bij het proces van schoonmaken. Ook is het een prima moment om even luchtig te praten met je kind over dit probleem.

De kalendermethode

Deze methode is gebaseerd om het kind positief te belonen op het moment dat het in de ochtend droog wakker wordt. Het werkt prima bij kinderen vanaf ongeveer 4 jaar oud. Maak, natuurlijk samen met je kind, een grote kalender met één vakje voor iedere dag. Als je kind in de ochtend droog wakker wordt, mag het desbetreffende vakje vrolijk ingekleurd worden. Als je kind nat wakker wordt, wordt er natuurlijk ook niet gekleurd. Na een aantal ingekleurde vakjes, heeft het kind recht op een beloning. Bijvoorbeeld wat langer opblijven of een klein cadeautje.

De plaswekker

De plaswekker is een oplossing die vaak door een arts wordt aangeraden. Het is een apparaatje die gaat rinkelen als een wekker, op het moment dat de pyjama of de matras nat wordt. Je kind wordt wakker en is dan in staat om het plassen op dat moment te stoppen en snel naar het toilet te gaan.

Het hele systeem bestaat uit een apparaat, de wekker, die is verbonden met een speciaal broekje of met een onderlegger op het matras. Het is een heel erg gevoelig systeem: Al met één drupje gaat de wekker af.

Het duurt vaak een paar weken voordat je kind gewend is aan het systeem, dus verwacht niet direct verbeteringen. Maar na de gewenningsperiode zal het kind steeds sneller reageren tot het moment dat het zelf wakker wordt, al voordat de wekker af gaat.

Deze methode werkt voor ongeveer 70% van de bedplassers. Je kind moet wel ongeveer 8 jaar of ouder zijn. Voor jongere kinderen is het systeem te complex.

Chiropractie

Een heel simpel een conservatief methode voor bedplaasen problemen wordt Chiropractie. Als je meer willen weten dan bel ons voor een gratis kennismakings gesprek 0174 511 600.

 

Bedplassen: Wat is normaal?

Op zich niet erg, want je neemt je maatregelen om de schade en de vernedering voor het kind binnen de perken te houden. Maar wanneer dit bedplassen nog steeds plaatsvindt, terwijl het kind, gezien de leeftijd, al droog had moeten zijn, wordt het een probleem. Wat zijn de mogelijke oorzaken en, vooral, wat kun je er aan doen?

Wat zijn de mogelijke oorzaken van bedplassen?

Allereerst is beslist niet één van de oorzaken, het feit dat het kind lui is, en gewoon geen zin heeft om op te staan op het moment dat deze aandrang heeft om te plassen. Er zijn 3 belangrijke lichamelijke oorzaken, die hieraan ten grondslag liggen, apart of in combinatie met elkaar:

Een hoge nachtelijke urineproductie

In normale gevallen wordt tijdens de nacht het antidiuretisch hormoon geproduceerd, die op haar beurt de urineproductie vermindert. De productie van dit hormoon is niet afdoende, waardoor de urineproductie in een normaal tempo doorgaat.

Een hoge wekbaarheidsdrempel

Op het moment dat de blaas vol is, moet er een interne wekker af gaan om je te wekken voor een toiletbezoek. In het geval van een hoge wekbaarheidsdrempel is de slaap té diep, waardoor het kind niet wakker wordt bij een volle blaas.

Een kleine functionele blaascapaciteit

Een kleine blaas, meestal in combinatie met een vroegtijdige samentrekking van de blaas, wordt ook wel een ‘instabiele blaas’ genoemd.

Is bedplassen erfelijk?

Het onderzoek hiernaar is nog gaande, maar het is wel duidelijk dat er wel degelijk een verband bestaat. In het onderzoek zijn inmiddels 3 genen gevonden die direct of indirect in verband staan met bedplassen. Er is nog meer onderzoek nodig, want er is nog niet precies bekend welke rol deze genen hierin spelen.

Wanneer wordt het een probleem?

Gemiddeld gezien stopt het bedplassen automatisch op een leeftijd tussen de 3 en de 5 jaar. Maar ongeacht de leeftijd van het kind, worden jaarlijks de problemen van 15% van de kinderen automatisch opgelost. Zolang je kind en je zelf geen problemen hebben met het bedplassen, en het geen negatieve invloed heeft op het zelfbeeld en het mentale functioneren van het kind, kan een afwachtende houding aangenomen worden. Indien er wel problemen ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het logeren bij vriendjes, het op kamp gaan, of een aanslag op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind, kan een behandeling door een arts overwogen worden. Maar nooit eerder dan wanneer het kind de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt.

Een arts zal zich in eerste instantie vooral concentreren op het uitsluiten van andere aandoeningen die bedplassen als gevolg hebben. Je kunt hierbij denken aan urineweginfectie, diabetes. Ook kijkt de arts naar de stoelganggewoontes, voedingsgewoontes, het plaspatroon gedurende de dag, het bedplas-verleden van de ouders, eventueel eerder gedane behandelingen etc.

Wat kun je zelf doen voor bedplassen?

Er zijn veel dingen die je zelf kunt doen, of in ieder geval proberen, voordat je direct naar een arts stapt. Allemaal zaken waar je al snel mee kunt beginnen. Al spelenderwijs leer je je kind om zijn plas op te houden en tijdig naar het toilet te gaan.

In het volgende artikel kun je lezen wat deze oplossingen zijn!

Kinderen en het (niet) opruimen

Voor heel veel ouders een terugkerende vorm van ergernis, discussie en zelfs ruzie: Het opruimen van de slaapkamer van je kind. Als ze jong zijn kun je dit nog enigszins sturen, maar als dit niet consequent gebeurt, heb je later heel veel problemen. Hoe dit ontstaat en wat je er aan kunt doen lees je verderop!

Jong geleerd…

Al heel jong kun je je kind leren om bijvoorbeeld het speelgoed op te ruimen op een vast moment van de dag, of gewoon na het spelen. Creëer wel vaste plaatsen om het speelgoed op te bergen. Zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk voorkomt dat zelfs het opgeruimde speelgoed een rotzooi is. Dus maak een bak met potloden, viltstiften en tekenpapier, een andere bak met knuffels en nog een andere bak met spelletjes.

Ook is het een goed idee om ieder kind bijvoorbeeld zijn of haar bord en bestek in de afwasmachine te stoppen, na het eten. Op deze manier leren kinderen van jongs af aan dat alles niet vanzelfsprekend is, en dat de ouders geen huishoudelijke hulpen zijn voor hen. Kinderen hoeven dit op hele jonge leeftijd natuurlijk niet alleen te doen. Maar ze kunnen, op hun manier, natuurlijk heel goed meehelpen. Ook al kun je het zelf 5 x sneller, toch is het belangrijk om het samen met je kind te doen.

Geef je kind al snel verantwoordelijkheid

Vanaf een jaar of 7 kun je je kind wat meer verantwoordelijkheid geven. Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig opruimen van de slaapkamer. Maak dit klusje leuk met bijvoorbeeld een muziekje en zo nu en dan even een handje helpen. Zorg dat opruimen een leuk en gezellig taakje wordt. Na het opruimen is er natuurlijk tijd voor limonade met wat lekkers!

Bekijk het van beide kanten

Op oudere leeftijd wordt het allemaal wat lastiger. Als het opruimen niet van jongs af aan een gewoonte is geworden, ontstaan de conflicten op latere leeftijd. Pubers voelen zich nu eenmaal lekker in een ‘georganiseerde’ bende. Het is belangrijk om het ook eens van die kant te bekijken, maar dat wil niet zeggen dat er nooit opgeruimd of schoongemaakt hoeft te worden. 2 x per week de vuile was verzamelen en bij de wasmachine afleveren hoort heel normaal te zijn. Ook in ieder geval 1 x per week de kamer opruimen is wel het minimale.

Ga niet zelf opruimen!

Op het moment dat je geduld bijna op is, ben je snel geneigd om het zelf maar te doen. De vuile was verzamelen, bureau opruimen en het bed opmaken van je puber. Trots kijk je dan naar het resultaat, denkende dat je kind je erg dankbaar zal zijn. De puber zal dit beschouwen als een inbreuk op zijn/haar privéleven. Dat is misschien nog tot daar aan toe, maar erger is dat je kind zich beseft dat, als hij maar lang genoeg wacht en de vragen negeert, de kamer toch wel opgeruimd gaat worden.

Maak duidelijke afspraken!

De basis is om, samen met je kind, duidelijke afspraken te maken. Noem het maar huisregels. De huisregels kun je verdelen in 2 soorten: Algemene regels (iedereen ruimt 1 x per week zijn eigen kamer op) zonder namen te noemen. En de taken die iedereen in het huis moet doen om al het werk een beetje te delen. Overdrijf dit niet direct!

Vermeld ook duidelijk dat er ook huisregels voor de andere broers en zusters, en ook voor de ouders. Zo geef je het kind het gevoel dat deze niet de enige is die iets moet doen wat hij/zij niet leuk vind. Gedeelde smart is halve smart.

Alleen met duidelijke regels, en eventuele straffen (mobiel inleveren, geen internet, niet uitgaan etc.) als het niet uitgevoerd wordt, kun je de steeds terugkerende discussies en ruzies vermijden.

Hoe laat je je kids voldoende groente eten?

Het bekende dagelijkse probleem: Je hebt lekker gekookt, en uiteindelijk blijven de groenten liggen op het bord van de kids. Gelukkig niet bij iedereen, maar veel kids hebben een aversie tegen groente. Toch zijn er een aantal trucjes om toch te zorgen dat ze voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.En dan bedoel ik op een natuurlijke manier, gewoon door voldoende groente en fruit te eten. Hoe? Lees snel verder!

Waarom sommige kinderen geen groenten eten

Van oudsher is smaak een manier om te overleven. De smaakpapillen in je mond registreren smaken zoals bitter, zout, zoet en zuur. Met name de bittere smaak was een alarmerende smaak, want bittere planten en bloemen zijn heel vaak giftig. Zoet is vaak een teken dat het veilig is om dit te eten.

Kinderen hebben veel meer smaakpapillen dan hun ouders. Een volwassen persoon heeft er ongeveer 10.000, terwijl de kids veel meer hebben. Je zou dus kunnen stellen dat kinderen veel beter kunnen proeven, en dus bijvoorbeeld een bittere smaak veel beter waar kunnen nemen. Ook pittige gerechten wordt veel intenser beleeft. Ook daarom eten kinderen vaak minder pittig dan hun ouders.

De smaak van groenten, die heel divers is, wordt door kinderen dus veel intenser beleeft.

Hoeveel groente en fruit?

Volgens de gegevens van het Voedingscentrum, moet een kind in de groei minimaal 75 gram groenten en twee stuks fruit per dag eten. Deze twee zijn niet uitwisselbaar, omdat groente hele andere voedingsstoffen bevat dan fruit. Als jouw kids niet zo welwillend zijn in het eten van groente en fruit, moet je dus creatief zijn. Creatief zijn om die dagelijkse strijd aan de tafel zo veel mogelijk te vermijden.

Wees creatief om je kind groente en fruit te laten eten!

Op het moment dat een kind in de groei niet, of niet voldoende, voedingsstoffen binnenkrijgen, heeft dit gevolgen voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling. Zonder de juiste voedingsstoffen zal bijvoorbeeld de ontwikkeling en de efficiëntie van de hersenen achterblijven, met alle gevolgen van dien op school.

Een aantal tips om toch groente en fruit te laten eten:

Geef het goede voorbeeld
Als jij zelf geen groente eet, zal je kind dit natuurlijk ook niet doen. Geef dus het goede voorbeeld.

Variëren is belangrijk
Varieer niet alleen in verschillende soorten groente en fruit, maar ook in de bereidingswijze. Denk hierbij aan smoren, bakken, koken of zelfs rauw.

Eten is een familiemoment
Ga niet als gezin voor de TV eten, of laat je kind niet achter de computer eten. Dit leidt enorm af, waardoor het eten koud wordt en er dus niet lekkerder op wordt. Eten is een familieaangelegenheid aan tafel. Een moment van de dag waarop iedereen samen is en zijn of haar zegje kan doen. Neem de tijd hiervoor!

Proberen
Geef niet té snel op. Een kind moet eerst ongeveer 10 maal iets geproefd hebben voordat het aan de smaak gewend is.

Combinatie
Als er een groente is wat je kind beslist niét lust, combineer dit dan met een groente was hij wél lust. Maak er desnoods een mix van.

Zelf kiezen
Neem je kind mee als je boodschappen doet, en laat deze (deels) zelf kiezen welke groente er gegeten wordt.

Meehelpen
Laat je kind meehelpen met het bereiden van het eten. Groenten schoonmaken of fruit schoonspoelen. Iets wat ze zelf gemaakt hebben, wordt eerder gegeten.

Felle kleurtjes
Maak iets met felgekleurde groenten, en niet met bijvoorbeeld de saaie witlof. Maak er ook iets leuks van op het bord, door bijvoorbeeld een gezichtje te maken van groente en fruit.

Vooral geduld
Lukt het vandaag niet? Maak er dan geen punt van en probeer het morgen weer. Probeer dit gemis aan voedingsstoffen wel te compenseren met een gezond tussendoortje.

Praktische tips voor wondverzorging

Het is niets nieuws dat met name in gezinnen met kleine kids er regelmatig gewonden vallen. Hierbij varieert de ernst van een schaafwondje bij het vallen, tot een lelijke snijwond of een gat in het hoofd. In de meeste gevallen gelukkig prima zelf te behandelen, zonder een vervelend bezoek aan de huisarts of de eerstehulppost. Maar hoe doe je dit?

De basis van wondverzorging

Er zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten wonden die stuk voor stuk een andere behandeling nodig hebben. Maar in beginsel kun je 5 basisstappen onderscheiden. 5 stappen die je altijd moet volgen bij het verzorgen van de wond:

Stelp het bloeden

In het geval van een klein wondje, zal het bloeden vanzelf stoppen na enkele minuten. Er is sprake van een verwaarloosbaar verlies van bloed en zal dus geen consequenties hebben. Op het moment dat de wond groter is, of als een slagader hierbij betrokken is, wordt het een ander verhaal. Probeer het bloed te stelpen door minimaal 10 minuten een schone doek op de wond te drukken. Lukt dit niet, ga dan direct naar de huisarts of naar een eerstehulppost.

Het schoonmaken van de wond

Schoonmaken van de wond doe je met lauw water. Voorzichtig deppen met een schone doek, beslist niet wrijven! Ook al zie je in eerste instantie geen vuil, schoonmaken blijft belangrijk. Verwijder alle vuil, dus ook zandkorrels, modder, straatvuil etc. Als het niet lukt om alle vuil te verwijderen, ga dan naar de huisarts.

Het ontsmetten van de wond

Als de wond schoon is, is ontsmetten een heel belangrijk punt. Het heeft de voorkeur om een antisepticum te gebruiken met maar één werkzame stof. Gebruik chloorhexidine of povidonjodium.

Pleister of een verband aanbrengen

Vroeger werd door medici aangeraden om de wond niet af te dekken. Het zou het genezingsproces bevorderen als het aan de open lucht blootgesteld wordt. Maar tegenwoordig doen we dat toch anders: Door het aanbrengen van een pleister of een verband blijft de wond een beetje vochtig en is het beschermd tegen bacteriën van buitenaf. Dit voorkomt nare littekens door het ontbreken van een uitgedroogde korst, en beschermd teven tegen bacteriën.

Vernieuwen van het verband of pleister

Vernieuw het verband of de pleister minimaal 1 keer per dag. Vervang het in ieder geval als het nat is geworden, bijvoorbeeld na het douchen of als je in de regen gelopen hebt.

Zelf doen of naar de huisarts?

Na een eerste inspectie van de wond, meestal na het schoonmaken, kun je vaak direct al inschatten of je dit zelf kunt verzorgen, of dat de huisarts of een eerstehulppost dit moet doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij diepe snijwonden of rafelige bijtwonden.

Op het moment dat je besluit om naar een arts te gaan, volstaat het in eerste instantie om de wond een beetje schoon te maken en het bloeden te stelpen. Ga beslist niet met (kleurende) Betadine in de weer, of met ontsmettende zalven. De arts moet de wond ook visueel kunnen beoordelen, en door zalf of Betadine kan hij niets zien. Hij zal dit dus weer schoon moeten maken. Kost tijd en waarschijnlijk veel pijn bij de patiënt. Gewoon het bloed proberen te stelpen, en naar de arts toe gaan. Niks meer en niks minder!

Ochtendstress is een hele slechte start van de dag!

Er is ook zo veel te doen in de ochtend: Jezelf douchen en aankleden, ontbijt klaarzetten, de kids roepen, en nog eens roepen, en nog eens…. En dan zorgen dat ze op tijd op de fiets stappen. En, oh ja, je moet zelf ook nog je tas pakken en op tijd in de auto zitten. Maat toch eerst even die wasmachine aanzetten, anders hebben de kids morgen niks om aan te trekken. Herkenbaar?

Ochtendstress is een ontzettend slecht begin van de dag. Niet alleen omdat het dan even extreem druk is, maar het drukt over het algemeen een hele zware stempel op de dag: Als je ochtend wat later bent door alle stress en drukte, hol je de hele dag achter de feiten aan.
Een ander belangrijk gevolg van ochtendstress is het feit dat je in veel gevallen je eigen ontbijt maar achterwege laat, omdat je simpelweg geen tijd meer hebt. Hoe begrijpelijk ook, maar helemaal fout!

Niet alleen is het erg vervelend op dat moment, maar daarmee geef je ook een heel slecht voorbeeld voor de kids, als onderdeel van hun opvoeding. Als je in de ochtend continue bezig bent om je kind aan te sporen, 5 x roepen dat ze op moet staan en zich moet haasten, leert je kind om daarop te vertrouwen en gaat uiteindelijk pas wat doen na herhaalde herinneringen. De eigen verantwoordelijkheid is daarin dus ver te zoeken. Als je jezelf, en daarmee je kids, een ochtendroutine aanleert zal de eigen vaardigheid van de kids hierin je uiteindelijk alleen maar ontlasten. Resultaat: Een veel fijner begin van de dag!

Hoe kun je dit aanpakken?

Het is voor iedere situatie (gezinssamenstelling en tijd van opstaan) verschillend, maar met de volgende tips kom je waarschijnlijk een heel eind:

De avond ervoor:

 • Ga, samen met je kids, de volgende dag voorbereiden. Zet alle schooltassen en sporttassen alvast klaar en kijk in hun agenda of ze iets speciaals hebben de volgende dag.
 • Een inkopper, maar wordt vaak vergeten: Maak alvast het ontbijt klaar, dek de tafel.
 • Laat de kinderen hun kleren voor de volgende dag alvast klaarleggen. Dit voorkomt heel veel vragen en gestress in de ochtend.

De ochtend:

 • Hoe moeilijk het ook is, maar sta een kwartiertje eerder op om je kids voor te zijn. Zorg dat je aangekleed en gedoucht bent op het moment dat je de kinderen wakker maakt.
 • Leer je kids, als onderdeel van de ochtendroutine, om lichten uit te doen, gordijnen te openen en zelf hun bord, beker en bestek in de afwasmachine te zetten.
 • Ieder kind kan een eigen volgorde van handelingen hebben. Dit is om te voorkomen dat de badkamer op een bepaald moment overbezet is, met alle stress van dien.
 • Ga samen met je kids aan tafel zitten, en ontbijt zelf mee. Ook al moet je de boterhammen voor hen smeren, dat kun je aan tafel ook doen. Dit houdt de sfeer ontspannen en rustig waardoor de kinderen meer trek hebben in het ontbijt. Houdt intussen natuurlijk wel de tijd in de gaten, zonder je hierover op te winden. Kinderen gaan vaak protesteren als ze moeten eten onder tijdsdruk, waardoor er weer stress is bij de hele familie.
 • Laat iedereen zijn/haar eigen tas controleren of alles erin zit: boeken, etui, broodtrommeltje, sportkleren, tussendoortje.
 • Als je écht goed bezig wilt zijn, kun je de hele avond- en ochtendroutine in een schema bevatten. Hang dit duidelijk zichtbaar op zodat iedereen weet wat te doen, en vooral wanneer.

Het klinkt allemaal een beetje als een operatie met militaire discipline, maar met name in de grotere gezinnen is het dat ook!

Angst bij kinderen

We hebben allemaal wel op de een of andere manier angst voor iets: De één is bang voor spinnen, terwijl de ander een plaatje van een slang niet eens kan verdragen. Iedereen gaat hier ook op zijn of haar eigen manier mee om. Dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen.

Waarvoor dient angst?

Angst en bang zijn is een onderdeel van het leven. Zowel kinderen als volwassenen zijn wel eens bang in een bepaalde situatie. Afhankelijk van de leeftijd kan dit heel erg uiteenlopen van bang zijn in het donker tot bang zijn voor een bepaald dier of voor vreemden. Maar waarvoor dient angst? Angst is een erg belangrijk overlevingsmechanisme om je te helpen je lichaam te beschermen tegen dreigend gevaar. Angst voor iets betekend dat je je moet verweren, of heel erg snel wegrennen. Een manier om te overleven. Dankzij deze zelfde angst ben je bijvoorbeeld voorzichtig in het verkeer, bang om een ongeluk te krijgen. Of ben je op je hoede als je door een donker steegje loopt, bang om een vreemde tegen te komen of om overvallen te worden. Angst is dus een heel mooi mechanisme van je lichaam om jezelf uiteindelijk te beschermen.

Angst bij kinderen

Angst bij kinderen werkt in basis hetzelfde als de angst bij volwassenen. Het enige verschil is dat bij kinderen de angst op een ander niveau ligt. Kinderen kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor een onbekende omgeving of voor harde geluiden, terwijl wij daar, als volwassenen, allang overheen gegroeid zijn. Wij weten wat ons te wachten staat, kinderen kunnen dat nog niet inschatten.

 • Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen er allerlei vormen van angst zijn:
 • Angst voor een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding
 • Angst voor bepaalde dieren, als het kind bijvoorbeeld een keer gebeten is door een hond
 • Angst in het donker, samen met de bekende krokodillen onder het bed.
 • Angst voor het onbekende, zoals vreemde mensen of een vreemde omgeving.
 • Angst voor pijn, zoals bij een injectie of bij de tandarts.
 • Angst voor harde geluiden.

En zo zijn er nog veel meer op te noemen.

Hoe ga je hier als ouder mee om?

Hoe je hiermee omgaat is erg afhankelijk van het kind zelf: Temperament, leeftijd, wat is de basis van de angst etc. Toch moet je als ouder meer doen, maar dan wel stapje voor stapje. Als dit soort processen té snel gaan, zal het kind zich alleen maar onbegrepen voelen omdat ze jouw tempo in geestelijke zin niet bij kunnen houden.

Erover praten
Een eerste stap is om met je kind te praten over de angst. Laat het kind proberen uit te leggen waarom deze bang is, en wat de grondslag hiervan is. Is er iets voorgevallen in het kleine leventje waar je geen weet van hebt?

Neem je kind serieus
Ga de angst van je kind niet bagatelliseren door te zeggen dat ze zich niet aan moet stellen. Neem het serieus en, nogmaals, praat er over met je kind.

Kleine stapjes
Je moet je kind nooit dwingen om zijn angsten onder ogen te zien. Als het kind bang is in het donker, ga dan niet expres met haar in een donkere kamer staan om te kijken hoe ze reageert. In plaats daarvan kun je het kind leren hoe het licht aan te doen, en in ieder geval een lampje gedurende de nacht laten branden. Als je kind bang is voor honden, ga dan bijvoorbeeld samen (plaatjes)boekjes lezen over honden. Nogmaals: Stapje voor stapje…

Angst gaat gelukkig ook weer over

Gelukkig gaan met de jaren de angsten ook weer over. Kinderen zijn over het algemeen slim, en vinden zelf ook oplossingen om hiermee om te kunnen gaan. Ze zoeken bijvoorbeeld troost bij hun favoriete knuffel of gaan hier op een andere manier creatief mee om.

Kersverse ouders hebben een tekort aan nachtrust!

Hebben jullie net een baby gekregen? Dan zal je dit vast en zeker kunnen herkennen. Een nacht ongestoord doorslapen kun je even vergeten, en uitslapen staat al helemaal niet meer op het programma. Alles draait natuurlijk om het ritme van de baby, maar dat gaat wel ten koste van jullie gezondheid, jullie relatie en jullie gemoedstoestand.

Even een paar feiten op een rijtje

Een gemiddeld mens, dat wil zeggen een volwassene, heeft 7 uur slaap per dag  nodig. Misschien zal je denken dat dit op jou niet van toepassing is, maar die tijd heb je gewoon nodig om je lichaam de kans te geven om zich te herstellen van alle inspanningen en indrukken van de vorige dag. Je spieren moeten zich ontspannen. In je slaap wordt je hartritme vertraagd, evenals je ademhaling en je hersengolven.

Nu jullie een baby hebben, en misschien inmiddels al meer kleine kids, slaap je erg onregelmatig, en meestal haal je de benodigde 7 uren slaap niet. Dit slaaptekort kan in het eerste levensjaar van je baby oplopen tot wel 750 uren. Direct gevolg is dat je uitgeput op je werk verschijnt, je jezelf heel slecht kunt concentreren, en je maar aan één ding kunt denken: Je wilt slapen!!!!

De gevolgen van slaapgebrek

De gevolgen van het gebrek aan slaap worden heel vaak ernstig onderschat. Op de korte termijn vermindert je spraak- en concentratievermogen, je besluitvaardigheid en je reactiesnelheid. Ook kan je gevoel voor tijd en ruimte flink afnemen. Op het moment dat het slaapgebrek niet al té vaak voorkomt, kun je hier vrij snel van herstellen. Maar als het slaapgebrek structureel is, waar veel jonge ouders mee te maken hebben, wordt je gezondheid heel sterk beïnvloed, zowel fysiek als mentaal. Als dit echt te lang duurt, kun je ook nog last krijgen van een forse depressie. Niet iets om naar uit te kijken!

Huilbaby

Een speciaal geval is een huilbaby. Soms is het erg lastig om een huilbaby te definiëren, want iedere baby heeft natuurlijk zijn of haar momenten dat het huilt. Dit is onvermijdelijk. Over het algemeen wordt de volgende definitie gehanteerd:

Een baby is een huilbaby wanneer het 3 dagen per week, minimaal 3 uur per dag huilt. En dit voor een periode van 3 achtereenvolgende weken.

Leuk, zo’n definitie, maar dat zal jou een grote zorg zijn: Jouw moedergevoel zegt over het algemeen al genoeg. Jij weet het beste wanneer er iets speciaals aan de hand is met de kleine.

Ouders van huilbaby’s stuiten heel vaak op onbegrip van de omgeving, samen met alle goedbedoelde opmerkingen. En uiteindelijk sta je er toch alleen voor.

De Chiropractor kan  een huilbaby prima behandelen. Deze behandeling begint eerst met een zorgvuldig lichamelijk en neurologisch onderzoek. Dit wordt gevolgd door zachte correcties van de ruggenwervels. Wees gerust: deze manier van behandelen is veilig en zacht.

Het overgrote deel van de huilbaby’s die bij ons behandelt worden zijn binnen een aanzienbare tijd van hun klachten af. Om dit even met cijfers te staven: 94% van de huilbaby’s hebben een significante verbetering binnen 2 weken (=3 behandelingen). Dit komt natuurlijk niet alleen de baby ten goede, maar ook de ouders die nu eindelijk tijd en rust krijgen om te kunnen genieten van die eerste maanden.

Ben je moe en de wanhoop nabij? Bel dan snel voor een afspraak!

Hersenschade bij drinkende puber

 

Het lijkt dat het steeds gewoner wordt: Kinderen in de groei die steeds jonger beginnen met het drinken van alcohol, onder het mom van: “…och, één pilsje kan toch geen kwaad?” Het is al hele lange tijd bekend dat alcohol een schadelijke werking heeft op de ontwikkeling van de hersenen bij jongeren in de groei. Laten we eens kijken waarom.

Tijdens de zwangerschap

Het is inmiddels normaal dat de moeder niet drinkt tijdens de zwangerschap. We weten allemaal dat de alcohol schade kan toebrengen aan de ontwikkeling van de hersenen bij een ongeboren kind. Maar een veelgehoorde vergissing is dat die ontwikkeling nà de geboorte gewoon doorgaat! Deze ontwikkeling duurt minimaal tot het 21ste levensjaar. Pas dan zijn de hersenen volgroeid. Als een puber zelf dus alcohol gaat drinken, heeft dit ook gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.

Wat gebeurt er in de hersenen?

Het is een feit dat hoe jonger iemand is, hoe meer schade de alcohol toe kan brengen. Zelfs als dit maar een enkel pilsje betreft. De hersendelen die nog steeds in ontwikkeling zijn, en dus de meeste schade oplopen, zijn de volgende:

 • Prefrontale schors: Dit is het deel van de hersenen waarmee het kind leert plannen, weloverwogen keuzes te maken en lange termijn doelen meenemen in de keuzes die ze maken. Deze is na het 16de levensjaar nog steeds in ontwikkeling.
 • Hippocampus: Dit is het gedeelte van de hersenen waarmee de kids nieuwe dingen leren, en deze nieuwe informatie leert opslaan. Als een jongere regelmatig drinkt, kan de Hippocampus 10% kleiner zijn dan in een normaal geval. Maar ook af en toe drinken zal een kleinere, en dus minder efficiënte, Hippocampus opleveren.

De gevolgen op langere termijn zitten vooral in het vermogen om zich te kunnen concentreren en informatie op te kunnen nemen en op te slaan. Ook kan op latere leeftijd impulsief gedrag een probleem worden.

Het is niet bekend bij welke hoeveelheid alcohol het kind schade op gaat lopen, maar wel weten we dat een puber gemiddeld 1,5 jaar na de eerste slok alcohol, voor het eerst dronken wordt, meestal onder sociale druk van de groep ‘vrienden’.

Comazuipen

Als een kind een black-out heeft, kan er blijvende hersenschade optreden. Deze black-out kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld het zogenaamde ‘comazuipen’. Dit fenomeen komt helaas steeds vaker voor onder jongeren tussen de 12 en de 17 jaar. De puber drinkt in relatief korte tijd veel alcohol, waardoor een bewusteloosheid optreedt. De black-out die hierop volgt is een tijdelijke stoornis in de hersenen, maar de herinneringen van de vorige dag wijn wel verdwenen.

Je kind ‘leren drinken’

Een algemene aanname is het feit dat je beter je kunt leren drinken, zodat deze er verstandiger mee om kan gaan als de puber buitenshuis drinkt, dus zonder toezicht. Inmiddels is bewezen dat dit beslist niet werkt. De puber gaat juist meer drinken, in de wetenschap dat het ‘toegestaan’ is. Uit diverse onderzoeken kunnen we de conclusie trekken dat ouders het beste streng kunnen zijn in het verbieden van alcohol. Dit is niet altijd heel lang vol te houden, maar hoe langer hoe beter. In ieder geval tot de leeftijd van 16 jaar.

Wettelijke regeling

Zwak-alcoholische dranken mogen niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar. Sinds kort is ook een nieuwe, aanvullende, wet van kracht die het zelfs verbied aan jongeren onder de 16 jaar om alcohol in hun bezit te hebben als ze zich bevinden in een openbare of publieke ruimte zoals een kroeg, winkelcentrum, stationshal of een park. Voor sterk-alcoholische dranken geld nu een leeftijdsgrens van 18 jaar. Er is op dit moment een debat gaande om de leeftijd voor het nuttigen en in het bezit hebben van alle soorten alcohol te verhogen naar 18 jaar.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Alleen maar verbieden van alcohol, zonder enige vorm van uitleg, zal niet werken. Het zal de puber alleen maar stimuleren om te gaan drinken. Alles wat verboden is, is toch veel spannender?

Het werkt alleen als de ouders de pubers goed informeren over alcoholgebruik op jonge leeftijd, en de mogelijke gevolgen daarvan.

Online-pesten herkennen en aanpakken

Het is duidelijk dat het online-leven een hele grote stempel drukt op ons (sociale) leven. Een hele positieve stempel, maar ook met een paar hele vervelende kanten. Eén negatieve kant is onlangs veel in het nieuws geweest:  Het online-pesten en -gepest worden.

Veel ouders besteden hier vrij weinig aandacht aan, wat heel vaak te wijten is aan onkunde. Je kind is meestal 10 x handiger dan jij, als het om computers en internet gaat. Toch is het belangrijk om, samen met je kind, dit onderwerp aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Het kan voor iedereen een heel groot verschil uitmaken!

Het verschil tussen pesten en plagen

Als het om plagen gaat, is het niet met een bepaalde regelmaat. Over het algemeen is het spontaan gedrag en zijn de gezagsverhoudingen gelijk. De ene keer plaagt de ene, de andere keer de andere. Meestal is het leuk, plezierig, grappig en zonder nare bijbedoelingen.

Pesten is een heel ander verhaal. Ik kwam een definitie van pesten tegen die de lading goed dekt:

“Iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen”

Bij pesten zijn de machtsverhoudingen erg eenzijdig. Het is altijd dezelfde die wint, terwijl de ander steeds maar weer verliest. Pesten is structureel en heeft beslist geen positieve en grappige bedoelingen. Nog sterker, de pester wil alleen maar pijn doen, kwetsen of vernielen. Het gepeste kind is onzeker, bang, verdrietig en eenzaam.

Pesten op internet

Het pesten op internet komt steeds vaker voor. Er is ook niet zo vreselijk veel moed van de pester voor nodig. Hij zit ‘veilig’ achter z’n scherm. De cijfers die dit bewijzen zijn indrukwekkend. Nagenoeg alle kinderen surfen regelmatig op internet, en driekwart daarvan gebruikt dagelijks sociale media via computer of smart-phone. Zo’n 15% van alle kinderen worden met een bepaalde regelmaat gepest op internet. Van deze gepeste kinderen stappen maar ongeveer 35% naar hun ouders om het te vertellen en hulp te vragen. Dit is een gigantisch gat waar juist de ouders actie in moeten ondernemen.

Herkennen en voorkomen van online-pesten

 • Als je kind achter de computer zit, probeer dan een beetje in de buurt te blijven om een oogje in het zeil te houden. Het is dus beslist niet aan te raden om een computer op de slaapkamer te installeren.
 • Niet alleen tegen het online-pesten, maar ook voor de algemene gezondheid: Maak gezamenlijk afspraken over het aantal uren ‘schermtijd’ of ‘internettijd’.
 • Heb gemeende belangstelling voor de interesses van je kind op internet. Laat je kind uitleggen en laten zien wat hem interesseert op het net, en wat hij gevonden heeft.
 • Leer je kind om gevoelige informatie niet te delen op het net. Open een speciaal email-adres voor eventuele inschrijvingen op sites. Op deze manier kun je het betreffende mailadres altijd afsluiten. Je privéadres moet gewoon je privéadres blijven.
 • Kijk eens in de geschiedenis van de browser om te kijken waar je kind is geweest.
 • Schrijf jezelf ook in op sociale media zoals Facebook en Hyves. Op deze manier kun je de ontwikkelingen op de pagina van je kind een beetje in de gaten houden, zonder dat je in hoeft te breken op de privacy van je kind.

Je kind wordt gepest: wat nu?

Als je kind inderdaad zegt dat hij gepest wordt, neem dit dan serieus. Bespreek het uitgebreid en kijk met je kind op het internet om te kijken wat er precies gebeurt is. Vanaf dit punt kun je een aantal dingen doen:

 • Maak allereerst afdrukken van de ongewenste communicatie en uitlatingen van de pestkop. Deze kunnen later erg goed van pas komen.
 • Installeer een goede spamfilter voor je email-programma. Hiermee kun je eventueel bepaalde adressen blokkeren.
 • Samen met je kind ga je de pester blokkeren op msn, en ‘ontvrienden’ op Facebook en Hyves.
 • Zorg dat je kind de pestkop gaat negeren. Terug-pesten lokt alleen maar méér uit.
 • Als de pestkop iemand van school of een club is, licht dan de leiding in zodat ook zij hier alert op kunnen zijn.

Kinderen & Chiropractie

Een kind krijgen is een gift, een kostbaar bezit wat je wilt koesteren en beschermen. Je wilt het allerbeste voor je kind tijdens de lichamelijke ontwikkeling en groei. Wij, als chiropractors, kunnen je hierbij helpen door (preventief) te behandelen om je kind de best mogelijke start te geven die je je kind maar toe kan wensen. De behandeltechnieken worden aangepast aan de leeftijd, waardoor een behandeling volledig veilig is.

Baby en Chiropractie

Laat één ding duidelijk zijn: Een baby is nooit te jong voor een chiropractische behandeling. In feite stimuleren wij het om binnen korte tijd na de geboorte een controle uit te laten voeren door ons. Waarom? Tijdens de bevalling heeft de baby een enorme klus verricht waarbij het kleine lichaam veel te verduren heeft gekregen, met name bij bijvoorbeeld een tangverlossing. Hierdoor kunnen er zich kleine problemen in de wervelkolom voordoen. Normaliter herstelt de baby zichzelf weer, maar er kan een letsel achterblijven wat pas op latere leeftijd wordt ontdekt. Wij kunnen dit soort ‘schade’ snel opsporen en in een aantal behandelingen herstellen zodat uw baby de meest voorspoedige start krijgt die het verdient.

Een specifiek voorbeeld is een zogenaamde ‘huilbaby’. Een nachtmerrie voor de ouders, want wat ze ook doen, de kleine blijft ontroostbaar. Veel ouders beginnen op zo’n moment aan zichzelf en aan het ouder-zijn te twijfelen. Is beslist niet nodig want in de meeste gevallen ligt het probleem bij de baby zelf, een probleem wat in de meeste gevallen opgelost kan worden.

KISS syndroom

Tijdens de bevalling kunnen afwijkingen aan de wervelkolom ontstaan en kunnen spieren in de nek geïrriteerd raken. Juist deze bovenste nekgewrichten zijn heel belangrijk tijdens de eerste ontwikkeling van pasgeboren baby’s. Als de bovenste nekgewrichtjes geblokkeerd en pijnlijk zijn, spreken we ook wel van het KISS-syndroom. KISS staat voor ‘Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie’, ofwel: Er kunnen stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby ontstaan ten gevolge van wervelblokkades.

Nadat door ons de diagnose is gesteld, zijn er verschillende behandeltechnieken mogelijk. De zogenaamde ‘zachte’ technieken woorden aangepast aan de leeftijd van het kind. In de meeste gevallen is de baby, en de ouders’ van de klachten verlost na 4 of 5 behandelingen. Nogmaals: Een baby is nooit te jong voor een behandeling!

Kind en Chiropractie

Kinderen die in de groei zijn hebben altijd extra zorg nodig. Het lichaam ontwikkeld zich in een snel tempo, en ieder onopgemerkt ‘foutje’ blijft in die ontwikkeling achter of zorgt voor een verkeerde ontwikkeling. Hierbij moet je denken aan de gevolgen van vallen, stoten, een vechtpartijtje, verkeerde houding, het eenzijdig dragen van een zware schooltas en sportblessures.

Tijdens de afspraken maken wij een diagnose, behandelen en werken (preventief) aan bewegingsstoornissen van de wervelkolom en aan de effecten hiervan op het zenuwstelsel. Op deze manier kan uw kind zich volledig ontwikkelen zonder remmingen door lichamelijke problemen.

Ben jij net bevallen? Maak dan vandaag nog een afspraak voor je baby EN voor jezelf. Het zal jullie beide goed doen!

Mijn baby wil niet slapen…HELP!

Het kan een groot en frustrerend probleem zijn: Je baby wil niet slapen. Dit kan allerlei oorzaken hebben: krampjes, toch nog honger, baby is uit het ritme, vreemd bed, vreemde luchtjes. Maar het heeft op termijn ook verstrekkende gevolgen. Als je baby erg moeilijk in slaap kan komen krijgt het niet de rust die het nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen. Een ander aspect is het feit dat het voor jullie, als ouders, extreem vermoeiend is, in een periode die per definitie al niet makkelijk is.

Al in de baarmoeder slaapt de baby het grootste deel van de dag, terwijl direct na de geboorte dit patroon zich gewoon doorzet. De baby heeft nog weinig idee van dag en nacht, en nog helemaal niet van tijd. Pas na een tijdje krijgt de baby een eigen slaapritme waarbij ze overdag vaker wakker zijn, en ’s nachts meer slapen. Ieder kind is anders en er is dan ook geen tijdspanne voor te geven, maar er komt een moment dat je ’s morgens wakker wordt met het besef dat je baby de hele nacht doorgeslapen heeft! Een moment van overwinning en het begin van een nieuwe periode.

Maar zover is het nog niet, anders had je dit artikel niet gelezen. Hieronder volgen een vijftal tips die je beslist zullen helpen.

Ritme & regelmaat zijn ontzettend belangrijk

Als, soms wanhopige, ouders ga je natuurlijk van alles proberen om je baby in slaap te laten vallen: Oppakken, knuffelen, frunniken, over de bol aaien, verleggen en alle andere goedbedoelde zaken. Maar, speciaal als het op slapen aankomt, is de baby meer gebaat bij ritme en regelmaat. Gebruik een vast ritueel met vaste tijden. Als het inslapen niet direct lukt, blijf dan even stilletjes naast het ledikant zitten en vertel met een rustgevende stem een verhaaltje of neurie een, voor je baby, bekend deuntje.

Rituelen om slaap op te wekken

Zoals in het vorige punt al uitgelegd: Je baby heeft belang bij ritme en regelmaat. Een vast slaap-ritueel is daar een belangrijk onderdeel van. Belangrijk hierbij is dat het voor de baby herkenbaar en voorspelbaar is. Niet te lang of te ingewikkeld, maar zorg voor rust en geborgenheid.

Een rustgevend badje voor het slapengaan

Een bad werkt rustgevend, dat weet je waarschijnlijk uit eigen ervaring wel. Voor je baby werkt het precies hetzelfde. Vlak voor het naar bed gaan even een warm badje met wat badmelk voor baby’s. Dit werkt voor de baby slaapverwekkend vanwege de vergelijking met de situatie in de baarmoeder.

Let op lichaamssignalen

Je baby kan nog niet praten, maar kan wel heel duidelijk aangeven wanneer hij/zij moe is en graag wil slapen. Let op één of meerdere van de volgende signalen:

 • Naar de oortjes grijpen
 • extreem druk of juist sloom gedrag
 • vaak stoten of omvallen
 • natuurlijk geeuwen
 • roze wangetjes
 • dreinerig huilen of krijsen

Laat je baby niet in jullie bed slapen…

Hoe goed het ook bedoeld is, laat je baby niet in jullie bed slapen. De eigen, vast slaapplek zorgt namelijk beter voor de nodige rust, herkenning, regelmaat en gewenning. Als je baby gewend is om tussen jullie in te slapen, wordt dat de regelmaat en zal je het op latere leeftijd weer af moeten leren. Hoe ouder je baby wordt, hoe moeilijker het wordt om dit soort gewoontes weer af te leren.

Als je baby veel huilt, wel of niet aangemerkt als een zogenaamde huilbaby, is het verstandig om hierover een afspraak te maken met de chiropractor. Deze kan in de meeste gevallen binnen 3 à 4 behandelingen hele goede resultaten behalen, zodat je baby zich veel beter gaat voelen. En voor jullie, als ouders, zal de rust een welverdiend cadeautje zijn!

Ik heb een huilbaby: Wat moet ik doen?

Een huilbaby is voor beide ouders onnoemlijk zwaar werk. Je hart breekt als je continue het gehuil van je kleine spruit hoort, het gaat door merg en been. Je gaat wiegen, heen en weer lopen, stukje rijden met de auto, maar het helpt niet of nauwelijks. Je bent kapot van vermoeidheid en raakt geïrriteerd naar je partner, maar soms ook naar je kind. Wat kun je doen om dit een halt toe te roepen?

Op begrip van je omgeving hoef je ook niet altijd te rekenen. Natuurlijk, ze zijn aardig en meelevend en bedoelen het allemaal goed, maar opmerkingen zoals: “die van mij huilde ook veel” of “zou het niet aan je melk kunnen liggen?” zit je niet echt op te wachten. Familie helpt natuurlijk mee, maar die zijn er niet 24 uur per dag / 7 dagen per week, hoe goed ze het ook allemaal bedoelen. Je staat er uiteindelijk alleen voor!

Wat is een huilbaby?

Technisch gezien wordt er van een huilbaby gesproken als de baby voor een periode van drie weken, meer dan 3 uur per dag huilt. En dit laatste voor drie dagen per week minimaal. Natuurlijk zal deze definitie jou een zorg zijn. Je eigen moedergevoel verteld je echt wel of dit ‘normaal’ huilgedrag is of niet. Ongeveer 10% van alle baby’s worden aangemerkt als huilbaby. Een leuk weetje, maar je staat er nog steeds alleen voor.

Hoe moet ik hiermee omgaan?

Hoe moeilijk dit misschien ook is: Probeer het huilgedrag van je baby te accepteren. Probeer niet wanhopig te troosten en allerlei manieren te verzinnen om je baby af te leiden. Dit ervaart je kind als erg onrustig met als gevolg dat de baby waarschijnlijk alleen maar meer gaat huilen. Straal rust uit naar elkaar en naar je kind en probeer de aandacht van je kind af te leiden van het huilen op een positieve en rustige manier, zodat je tussen het huilen door toch contact kan leggen met de kleine.

Wat kan de chiropractor doen?

Bij het woord ‘Chiropractie’ denken de meeste mensen het eerste aan het behandelen van nek- en rugklachten bij volwassenen, en beslist niet bij kleine kinderen of zelfs baby’s. Uit een onderzoek is gebleken dat ongeveer 12% van de geboren kinderen last hebben van nekblokkades, waarschijnlijk opgelopen tijdens het geboorteproces. In veel gevallen is de baby veel aan het huilen door deze nekblokkade die bij bepaalde houdingen of handelingen pijn kan doen of irritatie kan opwekken.

Een paar symptomen van een nekblokkade zijn:

 • Voorkeurshouding naar één zijde
 • Meer dan gemiddeld huilen
 • Hoofd en nekbewegingen meestal naar één zijde
 • Moeite met voeding geven
 • Moeite met borstvoeding aan één zijde, niet aan de andere zijde
 • Overmatig strekken van de nek

De Chiropractor kan een huilbaby prima behandelen. Deze behandeling begint eerst met een zorgvuldig lichamelijk en neurologisch onderzoek. Dit wordt gevolgd door zachte correcties van de ruggenwervels. Wees gerust: deze manier van behandelen is veilig en zacht.

Het overgrote deel van de huilbaby’s die bij ons behandelt worden zijn binnen een aanzienbare tijd van hun klachten af. Om dit even met cijfers te staven: 94% van de huilbaby’s hebben een significante verbetering binnen 2 weken (=3 behandelingen). Dit komt natuurlijk niet alleen de baby ten goede, maar ook de ouders die nu eindelijk tijd en rust krijgen om te kunnen genieten van die eerste maanden.

Ben je de wanhoop nabij? Maak snel een afspraak met de chiropractor!

Pas op met cafeïne in energiedrankjes bij kinderen!

Ze zijn mateloos populair bij kinderen: De energiedrankjes die in grote getale in de schappen van de supermarkten liggen. Deze drankjes zijn niet de enige producten voor kids waar cafeïne in zit, al of niet duidelijk aangegeven op de verpakking. Het Trimbos Instituut deed een onderzoek.

Er zijn heel veel producten verkrijgbaar met cafeïne, met name met de kinderen als doelgroep. Omdat de etiketten hier vaak niet erg duidelijk over zijn, waarschuwt het Trimbos Instituut voor ‘verborgen’ cafeïne en het effect daarvan op met name jonge kinderen.

Wat is cafeïne?

Cafeïne is een stimulerende stof die je niet alleen in koffie vindt, maar ook in thee, cola, energiedrankjes en zelfs in sommige snoepjes. Het is geen geheim dat cafeïne een stimulerende invloed heeft op je lichaam. Om even de effecten van cafeïne op een rijtje te zetten, het volgende lijstje:

 • Door de stimulerende werking neemt de concentratie toe en wordt vermoeidheid onderdrukt.
 • De werking op de hersenen doet de hartslag en de ademhaling toenemen
 • De maag produceert meer maagzuur en verteringssappen aan
 • Door de stimulerende werking op de nieren moet je vaker plassen.
 • Op de lange termijn, bij veelvuldig gebruik, zijn er effecten in de vorm van slapeloosheid en rusteloosheid.

Het mag duidelijk zijn dat het effect van cafeïne op je lichaam afhankelijk is van lichaamsgewicht en leeftijd. Met name de kinderen, waarvan het lichaam nog in ontwikkeling is, ondervinden veel sterkere effecten van het gebruik van cafeïne.

Algemeen advies over cafeïne

Cafeïne, en in dit geval energiedrankjes, wordt ontraden bij kinderen onder de 13 jaar. Kinderen tussen de 13 en 18 jaar wordt aangeraden om de consumptie van cafeïneproducten te beperken tot 1 per dag. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven wordt sowieso ontraden om cafeïne te gebruiken, in wat voor vorm dan ook. In het algemeen wordt voor volwassenen aangeraden niet meer dan 4 energiedrankjes per dag te nuttigen.

Te veel cafeïne voor jongeren

Uit een recent onderzoek van het Trimbos Instituut is gebleken dat ruim 25% van de kinderen uit de hoogste groep van de basisschool regelmatig een energiedrankje drinkt. In de jaren daarna, op het voortgezet onderwijs, neemt dit alleen maar toe, mede door de vrije beschikbaarheid van energiedrankjes in de automaten op school. De hoeveelheid cafeïne in een energiedrankje is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid in een normaal kopje koffie. Jongeren reageren daar sterker op dan volwassenen.

Dr. Stephan Peters, specialist voedselveiligheid van het Trimbos Instituut zegt er het volgende over:

“Cafeïne heeft een stimulerend effect op stemming en prestatie, maar kan ook behoorlijk negatieve bijwerkingen hebben. Volwassenen weten vaak zelf wat ze aankunnen en kunnen signalen in hun lichaam herkennen. Bij kinderen kan cafeïne een veel sterker effect hebben. Een hele kleine dosis kan al leiden tot negatieve bijwerkingen zoals hyperactiviteit, onrust en slapeloosheid”

Onduidelijke etikettering

Ondanks de strenge Europese regels voor de etikettering van producten, hoeven er bij cafeïnerijke producten geen hoeveelheden op de verpakking te staan. Alleen als er meer dan 150 milligram cafeïne toegevoegd is, moet op het etiket ‘hoog cafeïnegehalte’ worden vermeldt.

Overigens heeft de voedsel- en warenwet wel een duidelijke regel opgesteld voor het toevoegen van cafeïne: Een frisdrank mag nooit méér dan 350 milligram per liter bevatten. Voor kinderen is dit uiteraard veel te veel, maar theoretisch mag het verkocht worden. Ook aan je kinderen!

Met name door de onduidelijke etikettering kunnen er dus soms ongewilde producten tussen de boodschappen zitten die uiteindelijk voor de kids bedoeld zijn. Let duidelijk op wat je koopt voor je kinderen!

Wellicht wordt het tijd om de hoeveelheden cafeïne in energiedrankjes en de etikettering eens flink onder de loep te nemen? Wellicht op Europees niveau?

Een betere kijk op chiropractie voor kinderen

Steeds meer gezinnen ontdekken dat complementaire en alternatieve geneeswijzen , inclusief de chiropractische zorg, heel veel voor ze kunnen betekenen. Extra goed nieuws is daarbij dat je nooit te oud of te jong bent om je voordeel te doen met de verschillende behandelingen die een bedreven chiropractor je kan bieden. Gediplomeerde chiropractoren hebben zowel de opleiding als de ervaring om met patiënten van alle leeftijden te kunnen werken. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk chiropractoren die zich liever op de speciale behoeften van een bepaalde patiëntengroep richten – bijvoorbeeld op kinderen.

Veel van de chiropractoren die zich in de pediatrie (kindergeneeskunde) gespecialiseerd hebben zijn lid van de International Chiropractic Pediatric Association (ICPA). Vaak hebben ze na hun opleiding ook aanvullende postgraduaatsopleidingen gevolgd, bijvoorbeeld gericht op de behandeling van zwangere vrouwen en zuigelingen, peuters en kleuters. De ICPA, een in 1968 door Larry Webster opgerichte organisatie, organiseert tal van workshops en seminars voor professionals in de gezondheidszorg en draagt daarnaast zorg voor de certificering van chiropractoren. Ouders kunnen er terecht voor professionele verwijzing in de zorg, en de stichting verzorgt een breed aanbod van publicaties met patiëntgerichte informatie over de chiropractische zorg voor kinderen en volwassenen.

Wat chiropractie voor kinderen kan betekenen

Vanaf het moment dat kinderen naar school gaan en meer met andere kinderen gaan spelen, neemt het risico op problemen met de wervelkolom en het zenuwstelsel toe, met oorzaken die variëren van een slechte zithouding in de klas tot het dragen van te zware rugzakken en stoeipartijen op het speelplein. Een chiropractor onderkent zowel deze risico’s als de minder voor de hand liggende oorzaken van problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen.

Zo is gebleken dat chiropractie kan helpen om tal van vaak als gewoon geaccepteerde verkoudheden en allergieën te voorkomen, inclusief de meestal bijbehorende niesbuien, hoestaanvallen en geïrriteerde of waterige ogen. Dat betekent niet dat een gewone verkoudheid of de onderliggende oorzaak ervan met een enkel bezoek aan de chiropractor direct verholpen is, zelfs niet tijdelijk, maar het manipuleren  van de wervelkolom en andere door chiropractoren uitgevoerde behandelingen kunnen wel degelijk bijdragen aan het versterken van het immuunsysteem.

Chiropractie voor kinderen

Chiropractische behandelingen worden altijd op het kind afgestemd, waarbij zowel hun specifieke omstandigheden als hun lengte en hun gewicht in acht worden genomen. Er is geen sprake van een minimumleeftijd; ook zuigelingen kunnen probleemloos en effectief behandeld worden. Het is zelfs zo dat een chiropractisch onderzoek vroegtijdig wervelkolomproblemen kan aantonen die mogelijk tot koliek (krampachtige buikpijn), oorontstekingen of astma zouden kunnen leiden. Door zo’n tijdige diagnose kunnen dergelijke problemen en bijbehorende complicaties voorkomen worden en is de kwaliteit van leven van de jonge patiënt significant te verbeteren.

Communicatie met uw zorgspecialisten

Nu zowel kinderen als volwassen zich voor  de preventie en de behandeling van tal van aandoeningen steeds vaker tot de alternatieve geneeskunde richten, is er een groeiende behoefte aan een heldere communicatie met de zorgprofessionals. In de meeste gevallen zal een kinderarts, de huisarts of een chiropractor hier een coördinerende rol in spelen. Daarbij is het goed om te weten dat een chiropractor het altijd zal opmerken als een bepaalde aandoening of klacht buiten zijn of haar vakgebied ligt, en je in voorkomende gevallen direct naar de aangewezen specialist zal verwijzen.

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig een chiropractor bezoeken meestal een betere houding hebben en minder vaak ziek zijn dan hun klasgenootjes. Wil je meer weten over wat chiropractische zorg ook voor jouw kind kan betekenen, bel ons dan vandaag nog voor een afspraak.

Roep een halt toe aan chronische oorontsteking bij kinderen

Het is 2 uur ’s nachts en gedurende het afgelopen uur is het aanhoudende gehuil alleen maar verergerd. Je loopt heen en weer in de gang en stelt alles in het werk om je ontroostbare kindje van tien maanden te kalmeren zodat de andere twee van 5 en 8 nog enigszins aan hun nachtrust toekomen. Je bent van plan om de dokter te bellen zodra deze aanwezig is …. nog zeven uur te gaan!

Hoewel jouw koter je niet kan vertellen wat er aan scheelt, zegt je intuïtie je dat het weer een middenoorontsteking is. De statistieken sluiten zich aan met jouw intuïtie. Oorpijn is de meest voorkomende reden voor een bezoek aan de kinderarts. Dat is voor de meeste ouders waarschijnlijk geen verrassing. Wat deze ouders wellicht wel zal verbazen is dat zowel de Amerikaanse Academie van Kinderartsen als de Amerikaanse Academie van Huisartsen een afwachtende houding aanbevelen ten aanzien van acute oorontstekingen. Onderzoek gepubliceerd in het prestigieuze ‘Journal of the American Medical Association’ wijst uit dat het wel of niet gebruiken van een antibioticakuur bij de kinderen geen verschil teweegbracht in koorts, oorpijn of het aantal toekomstige doktersbezoekjes. Antibiotica bleken slechts in een klein aantal gevallen de werking van het lichaamseigen immuunsysteem te overtreffen.

Tegelijkertijd hebben talloze onderzoeken naar manipulatieve therapieën, waaronder chiropractie, opmerkelijke resultaten getoond, zonder de bijwerkingen van antibiotica. Een baanbrekend onderzoek uit 1997 onder 332 kinderen variërend in leeftijd van 27 dagen tot 5 jaar resulteerde in reden om uit te gaan van een sterk verband tussen chiropractische behandeling en het oplossen van otitis media (de technische term voor middenoorontsteking).  Om één bevinding te benadrukken; 104 kinderen hiervan werden ingedeeld in de groep met chronische otitis media. Deze hele groep kinderen kreeg 5 chiropractische correcties. In de zes maanden die volgden, was het percentage van kinderen bij wie het opnieuw de kop opstak slechts 16%!

Laten we deze gegevens in een wat menselijker vorm gieten. Dit betekent dat 84% van de kinderen met chronische oorontsteking zes maanden lang geen oorontsteking meer kreeg na slechts 5 correcties. 84 % Van de betreffende ouders was een half jaar lang volledig vrij van middernachtelijke huilpartijen, slaapgebrek en leed van het aanzien van de pijn van hun kind.

Bovenstaand onderzoek ,dat gepubliceerd werd in een chiropractisch tijdschrift, gaf de aanzet tot verder onderzoek naar het  inzetten van chiropractische zorg bij acute en chronische oorontsteking. De cruciale vraag was: hoe houdt chiropractie zich staande tegenover de standaard pediatrische zorg. Een onderzoek uit 2003 dat gepubliceerd werd in een tijdschrift voor kindergeneeskunde behelsde een vergelijking van kinderen die standaard pediatrische zorg genoten en kinderen die manipulatieve therapie genoten. De uitkomst was dat kinderen die manipulatieve therapie hadden genoten minder aanvallen van Acute Otitis Media (AOM) en minder operatieve behandelingen ondergingen en een hoger aantal normale tympanogrammen vertoonden.

Dit ongelooflijke nieuws voor ouders is hierna meerdere malen bekrachtigd en bevestigd. De International Chiropractic Pediatric Association (ICPA) houdt zelfs een webpagina bij met alle gepubliceerde onderzoeken naar oorontsteking bij kinderen en de rol die chiropractie speelt bij behandeling en preventie. De laatste keer dat ik keek werden er 25 verschillende onderzoeken genoemd. Je kunt het volledige overzicht bekijken op: https://icpa4kids.org/Chiropractic-Research/Ear-Infection-Otitis-Media/

Al deze cijfers en onderzoeken zijn natuurlijk geweldig, maar waar het bij alle ouders uiteindelijk om draait is dat ze hun kind van de pijn kunnen verlossen en het op weg kunnen helpen naar succes op school, tijdens het sporten en in het leven zonder de constante teistering van oorontstekingen. Neem geen genoegen met ook nog maar één nacht heen en weer lopen op de gang met een huilende dreumes in je armen. Bel ons nu om een afspraak te maken voor een consult. Geef een volgende oorontsteking geen kans. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Bovendien brengt een kind dat pijn heeft enorm veel onrust teweeg. We vinden het belangrijk dat je in staat bent om in je eigen tempo alle vragen te beantwoorden en alle feiten te overwegen zonder dat je overhaaste beslissingen moet maken of een behandeling moet starten omdat je kind het uitschreeuwt van de pijn. Natuurlijk willen we jullie allebei ook zo snel mogelijk zien als je kind momenteel wel last heeft.

Daarom moet je voorzichtig te zijn met Vaccinatie

Na een 13 jaar durende gerechtelijke strijd heeft een medische onderzoeksraad in Groot Brittannië een schadevergoeding van omgerekend 109.000 euro toegekend aan de ouders van een kind, dat na het toedienen van het MMR-vaccin (mazelen, de bof, rode hond) ernstige hersenbeschadigingen opliep en zwaar gehandicapt raakte.

Het Britse ministerie van Gezondheid heeft jarenlang ontkend dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen het MMR-vaccin en hersenbeschadiging / autisme, maar nu medische experts in tenminste één geval het verband erkennen, zou dit enorme implicaties kunnen hebben en kunnen lijden tot een stortvloed aan schadeclaims.

De nu 18 jarige Robert Fletcher kreeg als 13 maanden oude, kerngezonde baby het ook in Nederland algemeen toegepaste MMR-vaccin toegediend, met fatale gevolgen. Nu lijdt hij aan epilepsie en incontinentie en is niet in staat te staan, te praten of zichzelf te voeden, reden waarom hij 24 uur per dag verzorgd moet worden door zijn moeder Jackie.

Jackie Fletcher diende in 1997 voor het eerst een schadeclaim bij de overheid in, maar deze werd afgewezen omdat het onmogelijk zou zijn het verband tussen het MMR-vaccin en Roberts handicaps aan te tonen. Ze ging in beroep, en tijdens de 13 jaar dat het duurde voordat er eindelijk een uitspraak kwam, richtte ze de belangengroep JABS (‘prikken’) op, die inmiddels zo’n 2000 andere gezinnen helpt compensatie te verkrijgen voor hun kinderen die gehandicapt zouden zijn geraakt door het MMS-vaccin.

De medische onderzoeksraad oordeelde uiteindelijk dat ‘Robert een min of meer gezonde baby was, die binnen de periode die gebruikelijk als relevant wordt beschouwd voor inentingen, ernstige stuiptrekkingen kreeg… waarna hij epilepsie ontwikkelde en zwaar gehandicapt raakte. De stuiptrekkingen traden 10 dagen na de vaccinatie op. Naar onze mening kan dit geen toeval zijn. Op deze grond constateren wij dat Robert ernstig gehandicapt is geraakt als gevolg van de vaccinatie, en daarom kennen wij het beroep toe.’

Jackie Fletcher  vind gezien het aangebrachte leed het toegekende bedrag belachelijk laag, maar is blij met de erkenning. ‘Het geld is een aanfluiting, alhoewel het zal helpen de nodige aanpassingen voor Robert in huis te verrichten. Hij is nu bijna 19 maar heeft het niveau van een 14 maanden oude peuter. Hij kan niet zonder hulp rechtop staan, is dubbel incontinent en het enige wat hij kan zeggen is ‘hoi mam’ of ‘hoi pap’. Ik ben in ieder geval blij met de erkenning dat dit het gevolg is van de MMR-vaccinatie.’

Hoewel twee artsen van de medische onderzoeksraad benadrukken dat Roberts geval op zichzelf staat en niet moet worden gezien als bewijs dat het MMR-vaccin inderdaad autisme veroorzaakt, zeggen medische wettelijke experts dat het besluit van de raad een stortvloed aan schadeclaims van ouders wier kind eveneens gehandicapt raakte na een (MMR-)vaccinatie tot gevolg kan hebben. ‘Tegenwoordig denkt iedereen gelijk aan geld, en als een arts een fout maakt proberen ze allemaal compensatie te krijgen, waar velen in slagen,’ aldus dr. Robin Moffat, president van de Medico-Legal Society, een orginisatie van experts op het gebied van het medische recht.

Collega Malcolm VandenBurg denkt inderdaad dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben. ‘Eén zaak zoals deze zal andere mensen doen denken dat ze een vergelijkbare uitspraak kunnen krijgen. In het verleden hebben dit soort eerste uitspraken inderdaad de deur geopend voor meer schadeclaims.’

Nadine Dorries, Conservatief parlementslid en lid van het  Gezondheids Comité van het Britse Lagerhuis, bevestigde dit. ‘Als een onafhankelijke raad de conclusie heeft getrokken dat er een verband bestaat tussen het MMR vaccin en de hersenbeschadiging die in dit geval deze jongen heeft opgelopen, dan is het redelijk om aan te nemen dat vele duizenden ouders en kinderen zich in dezelfde situatie bevinden.’

Al in 1998 beweerde  dr. Andrew Wakefield dat er een verband bestaat tussen het MMR-vaccin en autisme. Sindsdien werden zijn onderzoeken en conclusies voortdurend in diskrediet gebracht door de gevestigde medische orde en de overheid, en werd hij eerder dit jaar zelfs uit het medische register geschrapt. Ook nu haast het Britse ministerie van Gezondheid te verklaren dat Robert Fletchers geval geheel op zichzelf staat en niet als precedent mag dienen voor andere na vaccinaties gehandicapt geraakte kinderen. ‘De veiligheid van MMR is in talloze onderzoeken in veel landen bevestigd,’ aldus het ministerie.

Niettemin is de geloofwaardigheid van zowel de overheden als veel medische experts na het Mexicaanse griepdebacle ernstig aangetast, en zal verdere ontkenning van steeds meer bewijs dat vaccinaties veel gevaarlijker zijn dan wordt beweerd, hier ongetwijfeld verder afbreuk aan doen. In Nederland wordt er onder andere op de website Verontruste Moeders gewaarschuwd tegen allerlei soorten vaccinaties en de permanente, soms zeer ernstige gevolgen voor kinderen, tieners en volwassenen.

Geboortetrauma

Deze informative is een samenvatting van verschillende bronnen over geboortetrauma. Als chiropractor merk ik dat het vaak de oorzaak is van de problemen van veel patiënten. De effecten van en schade door geboortetrauma’s laten duidelijk zien waarom kinderen altijd nagekeken moeten worden op een kromme ruggengraat en andere pijnlijkheden.

Door ingrijpen bij de bevalling komt het lijfje van een baby onder druk te staan. Te denken valt aan het inleiden van de geboorte, het toedienen van medicijnen en gekke houdingen die de moeder aan moet nemen tijdens de bevalling. Ook trekken aan de baby, vacuums en keizersneden helpen niet.

Bij een normale bevalling wordt aan het hoofd van het kindje tijdens de bevalling veel getrokken en gedraaid. Soms zijn er hulpmiddelen nodig om het kindje ter wereld te brengen, wat de zaken er nog gevaarlijker op maakt.

De onderzoeken hieronder hebben het vooral over trauma’s door dergelijke hulpmiddelen. Belangrijk is het om kennis te nemen van deze opmerking van Dr. Abraham Towbin, onderzoeker van verwondingen aan de ruggengraat. Hij zegt:

“…Zelfs onder ideale omstandigheden is de geboorte een traumatische gebeurtenis voor een kindje…”

Meer onderzoeken nodig

Over geboortetrauma’s wordt niet veel geschreven. Hierdoor wordt het ook weinig behandeld. Er zijn meer documenten en onderzoeken nodig die dit type trauma helpen voorkomen. In de tussentijd kunnen veel patiënten baat hebben bij manuele therapie. Met chiropractie is veel te verbeteren.

Chiropractie Onderzoek in Kinderen

Chiropractie verzorging van een pediatrische patiënt met symptomen geassocieerd met Gastro-oesofageale reflux, ophef-huilen-prikkelbaarheid met slaapstoornis syndroom en irritable zuigeling syndroom van musculoskeletale oorsprong

Research Director, International Chiropractic Pediatric Association, Media, Pa and Private Practice of Chiropractic, San Jose, CA, USA

Chiropractie verzorging van een pediatrische patiënt met symptomen geassocieerd met Gastro-oesofageale reflux, ophef-huilen-prikkelbaarheid met slaapstoornis syndroom en irritable zuigeling syndroom van musculoskeletale oorsprong

Research Director, International Chiropractic Pediatric Association, Media, Pa and Private Practice of Chiropractic, San Jose, CA, USA

De moeder van een 3-maanden oude meisje presenteerde haar dochter voor chiropractie zorg met een medische diagnose van Gastro-oesofageale reflux. Haar klachten opgenomen vaak onderbroken slaap, overmatig intestinale gas, veelvuldig braken, excessief huilen, moeite borstvoeding geven, plagiocephaly en torticollis. Vorige medische zorg bestond uit Prilosec recept medicatie. Opmerkelijke verbetering van de patiënt symptomen waargenomen binnen vier bezoeken en de totale resolutie van de symptomen binnen drie maanden van de zorg. Deze case-studie blijkt dat patiënten met klachten die verband houden met zowel het bewegingsapparaat en niet-musculoskeletal oorsprong kunnen profiteren van chiropractic zorg