• Bezoek ons

  Oranjeplein 37 Maasdijk
 • Mail ons

  info@chiropractiewestland.nl
 • Openingstijden

  8:00 – 17:00
  Chiropractie Westland Nieuws Pijnbestrijding Operatieve of chiropractische behandelingen bij chronische ischias?

  Operatieve of chiropractische behandelingen bij chronische ischias?

  Pijn die veroorzaakt wordt door beknelling of irritatie van de heupzenuw, heet ischias. Ischias – met symptomen als pijn, tinteling, een verdoofd gevoel en spierzwakte – is eigenlijk een symptoom dat duidt op een onderliggend probleem, en is geen op zichzelf staande diagnose. Dit artikel onderzoekt op grondige wijze de bevindingen van een recent gecontroleerd onderzoek waarin manipulatie van de wervelkolom (chiropractie) en operatieve behandeling met elkaar vergeleken worden bij mensen bij wie ischias niet reageerde op de traditionele medische behandelingen.

  Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door het ‘National Spine Center’ in Alberta, Canada en is in oktober 2010 gepubliceerd in het ‘Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics ‘1. De 40 deelnemers hadden allemaal last van ischias die langer dan 3 maande duurde en die niet reageerde op behandeling met pijnstillers, aanpassingen in de levenswijze, fysiotherapie, massagetherapie of acupunctuur. Ze werden door hun eerstelijnsartsen allemaal doorverwezen naar spinaal chirurgen die hen allemaal goede kandidaten achtten voor een operatie.

  De patiënten kregen uiteindelijk niet allemaal een operatie. In plaats daarvan werd de groep in tweeën gesplitst; de ene groep onderging een microdisectomie op de operatietafel, terwijl de andere groep een standaard chiropractische behandeling kreeg in de vorm van manipulatie van de wervelkolom, uitgevoerd door één chiropractor. (Indien de patiënten niet tevreden waren met de behaalde resultaten van de hun toegewezen behandelmethode, kregen ze na drie maanden toestemming om te switchen naar de andere behandelmethode.)

  En wat was het resultaat? Bij beide groepen waren significante verbeteringen ten opzichte van de nulmeting zichtbaar, wat betekent dat ze duidelijke verbeteringen hebben gemeten waar eerdere behandelpogingen hadden gefaald. Maar liefst 60% van de onderzoeksdeelnemers hadden EVENVEEL baat bij de chiropractische manipulatie van de wervelkolom als wanneer ze operatieve behandeling zouden hebben ondergaan. En; ook  na één jaar was er geen verschil wat betreft het succes gebaseerd op de behandelingsmethode. Dit betekent dat maar liefst 60% van de mensen die door hun eerstelijnsarts  werden doorverwezen naar een chirurg en die als operatiekandidaten geaccepteerd waren door hun neurochirurg, dezelfde resultaten boekten met chiropractie. Dat scheelt een behoorlijke dosis onnodig(e) snijden, anesthesie en tijd in de verkoeverkamer.

  Het artikel over de onderzoeksresultaten bevat één alinea die je gemakkelijk over het hoofd ziet, maar die van groot belang is. Er waren oorspronkelijk 120 kandidaten waarvan 60 voldeden aan de criteria en werden verzocht om mee te doen. Van deze 60, weigerden 20 deelname. Waarom? Omdat dit de eerste keer was dat ze hoorden van de mogelijkheid om manipulatie van de wervelkolom te ondergaan als alternatief voor een operatie! Ze wilden niet meedoen aan het onderzoek en het risico lopen om in de operatiegroep geplaatst worden zonder eerst manipulatie van de wervelkolom te proberen! Dit is ongelooflijk nieuws! Het demonstreert niet alleen dat er veel meer voorlichting gegeven zal moeten worden omtrent de chiropractie aan patiënten en de zorgverleners, het laat ook zien dat mensen de risico’s en de kosten van een operatie begrijpen en eerst andere mogelijkheden willen verkennen.

  Dit was het eerste onderzoek ooit dat mensen met ischias onder de loep nam die geen baat hadden bij de traditionele medische behandelmethodes. Op dit moment worden de meeste patiënten voor wie de ‘conservatieve behandeling’ niet werkt, doorverwezen voor beoordeling door een chirurg. Nu weten we dat voor 60% van deze mensen een operatie niet nodig is omdat ze gelijke resultaten op de lange termijn kunnen bereiken met chiropractie.

  Ik verzoek u dit artikel te delen met een ieder die een operatie overweegt om ischias mee te behandelen.

  0 comments… add one

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *