• Bezoek ons

  Oranjeplein 37 Maasdijk
 • Openingstijden

  8:00 – 17:00
  Chiropractie Westland Nieuws Verslavingen Stoppen met roken: Cijfers en Trends

  Stoppen met roken: Cijfers en Trends

  Het nieuwe jaar is aangebroken, dus tijd voor de traditionele goede voornemens. Boven aan de lijst staan meestal gezonder leven en stoppen met roken. Met name deze laatste blijkt lastiger te zijn dan over het algemeen wordt aangenomen. We weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid, en dat roken het leven aanzienlijk bekort. Laten we in dit artikel even wat cijfers op een rijtje zetten. In de volgende twee delen gaan we kijken naar de nadelen van het roken, en natuurlijk hoe te stoppen met roken.

  Roken in de loop van de tijd

  Voor diegene die in de jaren ’60 of eerder geboren, zal het nog een herkenbaar beeld zijn: Leraren die gewoon in de klas rookten, de presentatoren op TV die gewoon rookten, rokende mede-bezoekers in een restaurant, en in sommige gevallen de dokter die een sigaret opsteekt tijdens een consult. In deze tijd ondenkbaar, maar voor die tijd heel ‘gewoon’.

  Als we de algemene cijfers bekijken over het rookgedrag in de laatste 50 jaar, zie je heel duidelijk dat er een dalende trend is. Deze trend is met name duidelijk waarneembaar vanaf 1958 tot 1982. Daarna gaat het minder snel, maar is toch nog steeds dalende. In 1958 rookte gemiddeld 60% van de Nederlandse bevolking. Opvallend aan deze cijfers is het feit dat, als we dit naar geslacht opsplitsen, 30% van de vrouwen rookte en maar liefst 90% van de mannen!

  Sinds die tijd is met name het percentage rokende mannen sterk gedaald. In 2011 rookte 27% van de mannen en 23% van de vrouwen. Hierbij moet gezegd worden dat dit percentage lager is onder ouderen boven de 65 jaar en jongeren. Er is dus een piek waarneembaar in de leeftijdscategorie 19 tot 65 jaar.

  Onder jongeren (10-19 jaar) is recent weer onderzoek gedaan. Op de vraag of ze in de afgelopen 4 weken gerookt hebben, antwoordde 20% een duidelijk ‘ja’. Als we kijken naar de verschillen tussen rokende jongens en meisjes, zien we weinig verschil: 21% van de jongens en 20% van de meisjes.

  De piek in leeftijdscategorie 16 – 19 jaar is duidelijk: Ongeveer 30% van de jongeren roken regelmatig. In de categorie tot 13 jaar hebben nog maar heel weinig kinderen gerookt.

  Hoeveel mensen stoppen met roken?

  Ieder jaar doet ongeveer een kwart van de rokers een poging om te stoppen. Deze cijfers zijn redelijk stabiel. Als we naar de absolute getallen kijken, gaat het om ongeveer 1 miljoen stoppers per jaar. Hoeveel pensen ook daadwerkelijk slagen in deze poging is minder duidelijk, maar ligt tussen de 1% en de 10%. Dit percentage is gebaseerd op het aantal mensen die na de stoppoging minimaal een jaar rookvrij waren.

  62% van alle rokers zeggen ooit een serieuze poging tot stoppen te hebben gedaan. De geslaagde stoppers hadden een gemiddelde van 2,4 pogingen nodig om daadwerkelijk te stoppen.

  Sterftecijfers

  De meest recente cijfers over de sterfte onder rokers zijn beschikbaar van het jaar 2008. In dat jaar zijn, volgens het CBS, 19.246 mensen van 20 jaar en ouder gestorven aan de directe gevolgen van het roken, en aan roken-gerelateerde ziektes. Hierbij moet gezegd worden dat het gevolgen voor de mee-rokers niet meegenomen zijn in deze cijfers.

  Dit aantal van ruim 19.000 sterfgevallen is als volgt samengesteld:

  • 4.850 sterfgevallen als gevolg van Astma of COPD
  • 4.123 sterfgevallen als gevolg van hart)- en vaatziekten
  • 8.443 sterfgevallen als gevolg van longkanker
  • 1.829 sterfgevallen als gevolg van andere soorten kanker

  Kosten gezondheidszorg

  Recente cijfers over de extra kosten van de gezondheidszorg als gevolg van het roken, zijn niet voorhanden. De meest recente cijfers zijn van 2003: meer dan 2 miljard euro per jaar. In procenten is dit 3,7% van de totale zorgkosten wat betaald wordt aan ziekten als gevolg van het roken.

  De nadelen van het roken

  Hoewel iedereen het eigenlijk wel weet, is het toch nuttig om dit weer eens op een rijtje te zetten. Niet alleen de nadelen voor de gezondheid, maar ook de financiële- en sociale consequenties van het roken gaan we op een rijtje zetten in het volgende deel van deze special over stoppen met roken.

  0 comments… add one

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *